Λεωνίδας Χριστόπουλος (Copyright: Eurokinissi/Γιώργος Κονταρίνης)

Λεωνίδας Χριστόπουλος: Οι προεκλογικές δεσµεύσεις δεν παρέµειναν ευχολόγιο

Τελευταία Ενημέρωση
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Το πρόγραµµα της Ν∆ ήταν ένα πολύ ισορροπηµένο και καλά κοστολογηµένο σχέδιο δράσης. Κάθε του πτυχή δουλευόταν για πολύ καιρό και για τον λόγο αυτό πιστεύω ότι το ενέκρινε και ο ελληνικός λαός µε την ψήφο του» τονίζει ο γ.γ Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης και Απλούστευσης ∆ιαδικασιών

«Ο Κώδικας Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης που φέρνουµε το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα στη Βουλή δηµιουργεί το απαραίτητο θεσµικό θεµέλιο για τον εκσυγχρονισµό του κράτους και την ένταξή του στη νέα ψηφιακή εποχή για τις επόµενες δεκαετίες». Ο γενικός γραµµατέας Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης και Απλούστευσης ∆ιαδικασιών, Λεωνίδας Χριστόπουλος, µιλά στο «Εθνος της Κυριακής» για τον Κώδικα Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης που θα έρθει σύντοµα στη Βουλή, το επιτελικό κράτος και το πρόγραµµα της Ν∆.

Σε έναν µήνα συµπληρώνεται ένας χρόνος από τη θεµελίωση του επιτελικού κράτους. Ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες του σχεδιασµού σας για το επόµενο χρονικό διάστηµα;

Εναν χρόνο µετά, αυτό που αξίζει να αναφερθεί είναι πως το επιτελικό κράτος δεν έµεινε ένα κενό γράµµα, ένας νόµος που δεν εφαρµόστηκε ή που εφαρµόστηκε µερικώς. Αντιθέτως, µπήκε σε εφαρµογή από την πρώτη στιγµή της ψήφισής του και έναν χρόνο µετά η πλειοψηφία των διατάξεών του, που στόχο έχουν την καλύτερη και αποκοµµατικοποιηµένη λειτουργία των θεσµών της κεντρικής διοίκησης, είναι πραγµατικότητα.

Το επιτελικό κράτος είναι µια τοµή της κυβέρνησης της Ν∆ και προσωπικό στοίχηµα του ίδιου του πρωθυπουργού σχετικά µε τη θεσµική επανεκκίνηση του κράτους. Η µεταρρύθµιση του κράτους, όµως, δεν σταµατά εδώ. Για να ανακτήσουν οι πολίτες την εµπιστοσύνη τους στους θεσµούς, θα πρέπει να δοθεί έµφαση στον τρόπο µε τον οποίο το κράτος απαντά στις ουσιαστικές ανάγκες τους και παρέχει βασικές υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η ταχύτατη ψηφιοποίηση της δηµόσιας διοίκησης, η αποκέντρωση σηµαντικών αρµοδιοτήτων στους ΟΤΑ και η ενδυνάµωση του ανθρώπινου δυναµικού της δηµόσιας διοίκησης. Για παράδειγµα, ο Κώδικας Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης, τον οποίο φέρνουµε το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα στη Βουλή, δηµιουργεί το απαραίτητο θεσµικό θεµέλιο για τον εκσυγχρονισµό του κράτους και την ένταξή του στη νέα ψηφιακή εποχή για τις επόµενες δεκαετίες. Και βέβαια, δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας σε ένα έντονα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον.

Τι σηµαίνει πρακτικά η ψηφιοποίηση της οικονοµίας; Ποια εµπόδια γραφειοκρατικού ή άλλου χαρακτήρα αίρονται για εργαζόµενους και επιχειρήσεις σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό σας;

Αναµφίβολα χρειάζονται τολµηρές παρεµβάσεις για να δοθεί περαιτέρω ώθηση στην ελληνική οικονοµία. Η ένταξή της στην ψηφιακή εποχή είναι µία από αυτές και έχει δύο πρακτικά σκέλη: την υποστήριξη των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων, ώστε να προσαρµοστούν στις τεχνολογικές εξελίξεις, και τη δηµιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την καινοτοµία και την απελευθέρωση παραγωγικών δυνάµεων και πόρων. Και αυτά πρέπει να γίνουν ενώ οι εξελίξεις τρέχουν σε παγκόσµιο επίπεδο µε ιλιγγιώδεις ρυθµούς. Συνεπώς, θα πρέπει να υπάρχουν πολιτικές σε ζητήµατα, όπως οι ψηφιακές δεξιότητες και οι κρατικές ενισχύσεις, αλλά και τα ανοιχτά δεδοµένα, που, όπως γνωρίζετε, είναι το «πετρέλαιο» της νέας ψηφιακής οικονοµίας.

Στο υπουργείο Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης ενισχύουµε την πολιτική των ανοιχτών δεδοµένων, που είχε ξεκινήσει ο πρωθυπουργός ως υπουργός ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης, ενσωµατώνοντας τη νέα σχετική Οδηγία της Ε.Ε έναν χρόνο νωρίτερα από την προθεσµία και αναβαθµίζοντας τις τεχνολογικές υποδοµές, προκειµένου να µπορούµε να διαχειριστούµε τον πενταπλασιασµό του όγκου των δεδοµένων που αναµένεται να παράγονται παγκοσµίως µέσα στην επόµενη πενταετία και τα οποία είναι κρίσιµα για την ψηφιοποίηση της οικονοµίας.

Ολα τα παραπάνω, όµως, πρέπει να συνοδευτούν και από µια τολµηρή µείωση γραφειοκρατικών βαρών προς τις επιχειρήσεις. Αυτό θα το επιτύχουµε µέσα από το Εθνικό Πρόγραµµα Απλούστευσης ∆ιαδικασιών για κάθε συµβάν ζωής των επιχειρήσεων. Για παράδειγµα, η συνεργασία µας µε το υπουργείο ∆ικαιοσύνης έχει ως στόχο αυτήν τη µείωση σε διαδικασίες που αφορούν την απονοµή της δικαιοσύνης.

Σε λίγες ηµέρες οριστικοποιούνται οι όροι του ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάκαµψης. Πού θα πρέπει, κατά τη γνώµη σας, να διοχετευθούν οι συγκεκριµένοι πόροι, προκειµένου η ανάκαµψη µετά την πανδηµία του κορονοϊού να συνδυαστεί και µε την απαραίτητη αναµόρφωση στόχων και δοµών της ελληνικής οικονοµίας;

Οι πόροι του Ταµείου είναι πράγµατι κρίσιµοι όχι µόνο για να δοθούν οι απαραίτητες ανάσες στην οικονοµία µετά την κρίση της πανδηµίας, αλλά και για να επιταχυνθούν οι αναπτυξιακές προοπτικές της, που έτσι κι αλλιώς υφίστανται. Είναι, λοιπόν, σηµαντικό να επενδύσουµε σε τοµείς που θα έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη σε όλη την οικονοµία, οφέλη που θα διαχυθούν ακόµα και σε τοµείς που ενδεχοµένως δεν φαίνονται µε την πρώτη µατιά. Ο ψηφιακός µετασχηµατισµός του κράτους και της οικονοµίας είναι προφανώς ένας τέτοιος επιταχυντής.

Και βέβαια, δίπλα σε αυτόν θα πρέπει να επενδύσουµε στην ευρύτερη αναµόρφωση του κράτους, το οποίο ας µην ξεχνάµε ότι αποτελεί αναπτυξιακό πυλώνα σε κάθε χώρα. Το περιβάλλον και η ενέργεια είναι, επίσης, ένας τοµέας που µπορεί δώσει µια αναπτυξιακή δυναµική µέσα από την καινοτοµία. Φυσικά, θεωρώ ότι και η επένδυση στην Παιδεία είναι πάντα µια εθνική υπόθεση, η οποία µεσοπρόθεσµα ωφελεί κάθε κοινωνία και κάθε οικονοµία. Από εκεί και πέρα, η επιτροπή που έχει δηµιουργηθεί υπό τον κ. Πισσαρίδη πιστεύω ότι θα κάνει µια εξαιρετική δουλειά ως προς τις προτεραιότητες που πρέπει να τεθούν για τους συγκεκριµένους πόρους.

Ως πρώην σύµβουλος του πρωθυπουργού για θέµατα κράτους, είχατε συµµετάσχει στη σύνταξη πολλών πτυχών του προεκλογικού προγράµµατος της Ν∆. Πώς βλέπετε την υλοποίησή του έπειτα από έναν χρόνο;

Το προεκλογικό πρόγραµµα της Ν∆ ήταν ένα πολύ ισορροπηµένο και καλά κοστολογηµένο σχέδιο δράσης. Κάθε του πτυχή δουλευόταν για πολύ καιρό και για τον λόγο αυτό πιστεύω ότι το ενέκρινε και ο ελληνικός λαός µε την ψήφο του. Μέσα σε έναν χρόνο έχουν υλοποιηθεί πάρα πολλά και πολλά ακόµα θα γίνουν. Νοµίζω όµως ότι κανείς δεν µπορεί να αρνηθεί, ακόµα και αν διαφωνεί µε πτυχές του προγράµµατος, πως εφαρµόζουµε την πολιτική µας. Από την Παιδεία µέχρι την ηλεκτροκίνηση, από το Ελληνικό µέχρι την ψηφιοποίηση του κράτους και από τα εθνικά θέµατα µέχρι την προστασία του πολίτη και την ασφάλεια, όλα έχουν µπει σε τροχιά υλοποίησης. Είναι φανερό πως είναι από τις σπάνιες φορές που οι προεκλογικές δεσµεύσεις ενός κόµµατος δεν παρέµειναν ευχολόγιο, αλλά µετουσιώθηκαν σε πράξη.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η έως τώρα επιτυχηµένη υλοποίηση του προεκλογικού προγράµµατος οφείλεται στους ανθρώπους που προεκλογικά ασχολήθηκαν µε την κατάρτισή του και έναν χρόνο τώρα στελεχώνουν καίριες θέσεις του κυβερνητικού µηχανισµού. Για µένα η µεγάλη διαφορά είναι αυτή. Πως ένα προεκλογικό πρόγραµµα που φτιάχτηκε από ικανά στελέχη της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, σε συνεργασία µε αξιόλογους τεχνοκράτες και επιστήµονες, µπήκε εν πολλοίς από αυτούς τους ανθρώπους σε ουσιαστική υλοποίηση, χωρίς καθυστερήσεις. Μάλιστα, δεν σταµάτησε ούτε µπροστά στις µεγάλες κρίσεις που διαχειρίστηκε η κυβέρνηση. Ισα ίσα, κάναµε αυτή την κρίση ευκαιρία για να επιταχύνουµε και να επιτύχουµε ακόµα περισσότερα

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2020 - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ