Ρένα Δούρου για Τοπική Αυτοδιοίκηση
Eurokinissi/Γιάννης Παναγόπουλος

Δούρου: «Αντίπαλοί µας στην Αττική δεν είναι τα πρόσωπα, αλλά οι πολιτικές»

Τελευταία Ενημέρωση
Η περιφερειάρχης Αττικής πιστεύει ακράδαντα ότι για την τραγωδία στο Μάτι δεν υπάρχουν ποινικές ευθύνες της Περιφέρειας και ότι αυτό θα επιβεβαιωθεί σε κάποιο από τα στάδια της όλης δικαστικής διαδικασίας

Ακολουθώ την προβλεπόµενη από τη ∆ικαιοσύνη διαδικασία, χωρίς κραυγές» λέει για την τραγωδία στο Μάτι η Ρένα ∆ούρου, τονίζοντας µε τη συνέντευξή της στο «Εθνος της Κυριακής» πως µε βάση το νοµικό πλαίσιο δεν υπάρχουν ποινικές ευθύνες για την Περιφέρεια Αττικής.

Κυρία Δούρου, προσφάτως καταθέσατε για την τραγωδία στο Μάτι. Πώς θα αντιδρούσατε εάν βρισκόσασταν στον κατάλογο των προσώπων στα οποία θα ασκηθεί ποινική δίωξη;

Μπροστά σε µια τέτοια εθνική τραγωδία, η αντικειµενική πολιτική ευθύνη του πολιτικού συστήµατος και του κράτους είναι δεδοµένη, και µάλιστα διαχρονικά. Η άναρχη δόµηση µε τη δηµιουργία παγίδων θανάτου, η µη αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, ο µη εκσυγχρονισµός των δοµών του κράτους, τα κωλύµατα για την κατεδάφιση των αυθαιρέτων παράγουν ευθύνες οι οποίες πάνε πίσω στον χρόνο και αφορούν όλους µας.

Υπάρχουν επίσης ποινικές ευθύνες, οι οποίες προκύπτουν από παραβάσεις του νοµικού πλαισίου. Αυτές ακριβώς ερευνά σήµερα η ∆ικαιοσύνη, εξετάζοντας όλους τους εµπλεκόµενους φορείς: Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας, Πυροσβεστική, Αστυνοµία, Λιµενικό, ∆ήµους και Περιφέρεια. ∆εν πρόκειται να πάρω τη σκυτάλη από άλλους πολιτικούς, οι οποίοι, όταν τους ερευνά η ∆ικαιοσύνη, αρχίζουν να κραυγάζουν περί συκοφάντησης, απειλούν δικαστικούς λειτουργούς µε µηνύσεις, µιλούν για σκευωρίες, πολιτικές σκοπιµότητες και πολιτικές διώξεις. Σύµφωνα µε τις θεµελιώδεις αξίες µιας δηµοκρατικής, ευνοµούµενης πολιτείας, κανένας πολιτικός, κανένας από τους «ισχυρούς», δεν πρέπει να τυγχάνει ευνοϊκής µεταχείρισης από τη ∆ικαιοσύνη. Πιστεύω ότι η ∆ικαιοσύνη πρέπει να εξαντλεί την αυστηρότητά της απέναντί τους, πάντοτε εντός των ορίων των κανόνων δικαίου. Ετσι θα αποκατασταθεί η έννοια της πολιτικής υπό το αριστοτελικό πρίσµα.

Ούτε από το θεσµικό πλαίσιο ούτε από την κοινή λογική προκύπτει κάποια επιχειρησιακή ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Επίσης, η απόφαση για οργανωµένη προληπτική αποµάκρυνση λαµβάνεται µόνο έπειτα από εισήγηση της Πυροσβεστικής και µάλιστα εγκαίρως και επακριβώς. Τέτοια εισήγηση δεν δόθηκε.

Παρότι πιστεύω ακράδαντα ότι δεν υπάρχουν ποινικές ευθύνες για την Περιφέρεια, ακολουθώ την προβλεπόµενη από τη ∆ικαιοσύνη διαδικασία, χωρίς κραυγές, µε την πεποίθηση ότι αυτό θα επιβεβαιωθεί σε κάποιο από τα στάδια της όλης διαδικασίας. Ζητούµενο για εµένα είναι να µη µείνει τελικά καµία «σκιά», ακόµα και σε εκείνους οι οποίοι, από πολιτικό φανατισµό, έχουν θολωµένη κρίση.

Πιστεύετε ότι έχετε στοχοποιηθεί πολιτικά εν όψει και των αυτοδιοικητικών εκλογών;

Είναι άλλο η θεµιτή και απαραίτητη για την ορθή λειτουργία των θεσµών κριτική και εντελώς διαφορετική η απόπειρα ηθικής ισοπέδωσης ενός προσώπου από ιστοσελίδες, µέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.ά. Πολιτικοί µου αντίπαλοι, µε τη βοήθεια ορισµένων «λειτουργών της ενηµέρωσης», χρησιµοποίησαν την τραγωδία ως πεδίο πολιτικής αντιδικίας, χωρίς να σέβονται ούτε τη µνήµη των θυµάτων ούτε την οδύνη των συγγενών τους. Επέλεξα συνειδητά να µην µπω σε µια αντιπαράθεση που αγγίζει τα όρια της ασέβειας στο πένθος. Επέλεξα να µη χρησιµοποιήσω την ιδιότητά µου προκειµένου να εµφανίζοµαι ad nauseam, όπως κάποιοι, στα κανάλια και να επιχειρηµατολογώ πάνω στα αποκαΐδια. Ορισµένοι αντιλήφθηκαν τη στάση µου αυτή ως αδυναµία. Το µόνο που καταφέρνουν είναι να επιβεβαιώσουν ότι δεν είµαστε όλοι ίδιοι.

Εχετε ισχυρούς αντιπάλους στη µάχη για την Περιφέρεια Αττικής. Γιατί πιστεύετε ότι θα ανανεώσετε τη θητεία σας;

Αντίπαλοί µας στην Αττική δεν είναι τα πρόσωπα, αλλά οι πολιτικές. Το δίληµµα είναι ξεκάθαρο: επιστροφή στις πρακτικές του «χθες» ή συνέχιση αυτών που εµείς ξεκινήσαµε στην Περιφέρεια Αττικής, και τα οποία γίνονται για πρώτη φορά; Εµείς δυνατά και αθόρυβα δουλεύουµε επί τέσσερα χρόνια, ανατρέποντας τις παλιές πρακτικές. Αυτό, προφανώς, ενοχλεί ορισµένους. Εκείνους που θέλουν την επιστροφή στον «παλιό καλό καιρό». Στην περιφέρεια λειτουργήσαµε στον αντίποδα της µέχρι τότε λογικής. Επενδύσαµε και επενδύουµε σε έργα υποδοµής, όπως τα αντιπληµµυρικά, που δεν είχαν γίνει εδώ και δεκαετίες. Στην Αττική λειτουργούν 327 εργοτάξια, που δίνουν δουλειά σε πολύ κόσµο και τονώνουν τις τοπικές αγορές. Συµβάλλουµε στην αλυσίδα αλληλεγγύης, µε επιδότηση των λογαριασµών ρεύµατος ευπαθών κοινωνικών οµάδων, µε τη λειτουργία κοινωνικών παντοπωλείων, φαρµακείων, κέντρων ηµερήσιας φροντίδας για άτοµα µε αναπηρία, κέντρων για αστέγους, για κακοποιηµένες γυναίκες. Χρηµατοδοτούµε µε 40 εκατοµµύρια την αγορά υλικοτεχνικής υποδοµής για όλα τα νοσοκοµεία της Αττικής και µε 13 εκατοµµύρια τα στρατιωτικά νοσοκοµεία. Χρηµατοδοτούµε το υπουργείο Εθνικής Αµυνας για την αγορά εξοπλισµού και µηχανηµάτων αντιµετώπισης και πρόληψης φυσικών καταστροφών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, αξίας 8,5 εκατοµµυρίων.

Στεκόµαστε στο πλευρό των πυροσβεστών, µε τη χρηµατοδότηση αγοράς 35 οχηµάτων αξίας 5 εκατοµµυρίων, ενώ παραχωρήσαµε στο Σώµα το πρώην ΚΤΕΟ Μεγάρων για την κάλυψη αναγκών του. Στηρίζουµε το έργο της Ελληνικής Αστυνοµίας, χρηµατοδοτώντας µε 5 εκατοµµύρια την αγορά οχηµάτων και εξοπλισµού. Επενδύουµε στον πολιτισµό: για πρώτη φορά η Περιφέρεια στηρίζει την καθολικά προσβάσιµη τέχνη για άτοµα µε αναπηρία.

Πώς αποτιµάτε την κυβερνητική συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ; Μπορεί να διατηρηθεί µε τον Π. Καµµένο να απορρίπτει τη Συµφωνία των Πρεσπών; Είναι κατ’ αρχάς η πρώτη κυβέρνηση που αποκατέστησε τις συµµαχικές κυβερνήσεις στα µάτια των πολιτών, καθώς αυτές είχαν ταυτιστεί µε την επιβολή µνηµονίων. ∆εύτερον, η σηµερινή κυβέρνηση εκφράζει ένα νέο ήθος, γιατί βασίζεται σε προγραµµατική συµφωνία, και όχι σε λευκά χαρτιά που συµπληρώνονταν κατόπιν εορτής, όταν δηλαδή οι αρχηγοί των κοµµάτων είχαν ήδη συµφωνήσει στο «µοίρασµα» των υπουργείων. Είναι µια κυβέρνηση που, µέσα σε δύσκολες δηµοσιονοµικά συνθήκες, έφερε αποτελέσµατα. Εβαλε τέλος στην επιτροπεία, µειώνει την ανεργία, επαναρυθµίζει τις σχέσεις εργασίας υπέρ των εργαζοµένων, δηµιουργεί κοινωνικό κράτος. Ολα αυτά είναι αδιαµφισβήτητες ενδείξεις ότι ο τόπος έχει εισέλθει στο κεφάλαιο «κανονικότητα». Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ο πρωθυπουργός επιµένει στην εξάντληση της τετραετίας.

Ποια εκτιµάτε ότι θα είναι η στάση του Πάνου Καµµένου; Το κόµµα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων έχει τις δικές του εσωτερικές διαδικασίες. Την ίδια στιγµή, υπάρχει η προγραµµατική συµφωνία για τη συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Ας µην προτρέχουµε, λοιπόν. Το αναµφισβήτητο είναι η στάση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος, µε τη συνέντευξή του στο Open TV, ξεκαθάρισε το τοπίο. Αποσαφήνισε ότι, στην περίπτωση που ο Π. Καµµένος άρει την εµπιστοσύνη του, θα επιλέξει τον καθαρό δρόµο της δηµοκρατικής νοµιµότητας. Της ψήφου εµπιστοσύνης από τη Βουλή και των εκλογών, εφόσον λάβει λιγότερες από 151 ψήφους. Ηταν µια τοποθέτηση που εξέθεσε την αξιωµατική αντιπολίτευση, αναδεικνύοντας τα αδιέξοδά της και φανερώνοντας ότι έχει ποντάρει σε «λάθος άλογο», καθώς ζητά, µε µοναδικό επιχείρηµά της την καταστροφολογία, εκλογές.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ