Αχτσιόγλου στο Έθνος: Ποινικές κυρώσεις για όσους δεν δίνουν μισθό 650€
Έφη Αχτσιόγλου/Γιώργος Κονταρίνης

Αχτσιόγλου στο Έθνος: Ποινικές κυρώσεις για όσους δεν δίνουν μισθό 650€

Τελευταία Ενημέρωση
Η υπουργός Εργασίας µιλά για τις 120 δόσεις προς τα ασφαλιστικά ταµεία, την ανάσχεση της ανεργίας και το επίδοµα στέγασης

Τον Μάρτιο τίθεται σε εφαρµογή η ρύθµιση των 120 δόσεων για οφειλές σε ασφαλιστικά ταµεία. Η υπουργός Εργασίας Εφη Αχτσιόγλου επισηµαίνει ότι οι επιχειρήσεις που δεν θα αυξήσουν τον κατώτατο θα υποστούν κυρώσεις.

Κυρία υπουργέ, γνωρίζετε ότι εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα περιµένουν την ρύθµιση για τις 120 δόσεις. Πότε θα ψηφιστεί;

Η ρύθµιση οφειλών αποκλειστικά προς τα ασφαλιστικά ταµεία θα τεθεί σε εφαρµογή τον Μάρτιο. Θα αφορά το σύνολο των οφειλών που έχουν σωρευτεί έως και τις 31 ∆εκεµβρίου 2017. Εκτός από το «κούρεµα» των προσαυξήσεων κατά 85%, θα προβλέπει και «κούρεµα» βασικής οφειλής µέσω του επανυπολογισµού των εισφορών στη βάση των πραγµατικών εισοδηµάτων που είχαν οι ασφαλισµένοι τα έτη 2002-2016. Η νέα σηµαντικά µειωµένη οφειλή θα µπορεί να εξοφληθεί σε έως και 120 δόσεις, µε ελάχιστο ποσό δόσης τα 50 ευρώ. Με το «κούρεµα» της οφειλής τους χιλιάδες ασφαλισµένοι που έχουν τις προϋποθέσεις αλλά δεν συνταξιοδοτούνται λόγω χρέους προς τα ταµεία θα µπορέσουν να πάρουν σύνταξη και να αποπληρώσουν σταδιακά την οφειλή τους.

Από την 1η Φεβρουαρίου ισχύει η αύξηση του κατώτατου µισθού. Οι επιχειρήσεις που δεν θα συµµορφωθούν µε τα νέα δεδοµένα θα έχουν συνέπειες;

Είναι νόµος του κράτους και η µη καταβολή του επισύρει ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Αυτό οι επιχειρήσεις το γνωρίζουν και είµαι βέβαιη ότι θα τηρήσουν τον νέο νόµο. Από την πλευρά µας, έχουµε ήδη εντοπίσει τις επιχειρήσεις οι οποίες συνήθιζαν να αµείβουν τους εργαζοµένους τους µε µισθό χαµηλότερο των 650 ευρώ, και οι οποίες οφείλουν να προσαρµοστούν στα νέα δεδοµένα. Εποµένως, µετά το τέλος της περιόδου που καλούνται να τροποποιήσουν οι επιχειρήσεις τις αποδοχές των εργαζοµένων τους (28/2), θα µπορούµε να ελέγξουµε µε µεγάλη ακρίβεια τη συµµόρφωση και να προχωρήσουµε όπου υπάρχει ανάγκη σε κυρώσεις. Επίσης, χρησιµοποιώντας το πληροφοριακό σύστηµα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, είµαστε σε θέση να εντοπίσουµε πρακτικές αποφυγής του κατώτατου µισθού που θα βασίζονται στη µετατροπή δηλωµένης εργασίας σε αδήλωτη ή υποδηλωµένη, καθώς και να προσανατολίσουµε αναλόγως τους ελέγχους, ώστε να προλάβουµε φαινόµενα παραβατικότητας και µη τήρησης του νέου νόµου.

Θα βοηθήσουν, πιστεύετε, η αύξηση του κατώτατου και η κατάργηση του υποκατώτατου στην πτωτική πορεία της ανεργίας ή θα την ανακόψουν;

Αναµφίβολα. Η αύξηση του εισοδήµατος των εργαζοµένων τονώνει την εσωτερική ζήτηση, την κατανάλωση, και ενισχύει τη θετική δυναµική της οικονοµίας, συµβάλλοντας στην περαιτέρω µείωση της ανεργίας. Ιδίως σε µια οικονοµία όπως η ελληνική, όπου η παραγωγικότητα επηρεάζεται από τη ζήτηση, η αύξηση των µισθών είναι κρίσιµη µεταβλητή για την ανάπτυξη. Αντιθέτως, αυτά που απειλούν τις θέσεις εργασίας είναι η λιτότητα και η ύφεση. Και αυτό, δυστυχώς, το βιώσαµε στη χώρα µας. Είναι χαρακτηριστικό ότι, όταν οι προηγούµενες κυβερνήσεις µείωσαν το 2012 τον κατώτατο µισθό και θέσπισαν τον υποκατώτατο, η ανεργία εκτινάχτηκε στο 28%. Πέραν αυτών, κάποια στιγµή θα πρέπει να αρχίσουµε να µιλάµε για τη βιοποριστική λειτουργία του µισθού. Το αν, δηλαδή, ο µισθός µπορεί να υποστηρίξει τον βιοπορισµό ενός εργαζόµενου. Και όχι µόνο να συζητάµε πόσο περισσότερο ή λιγότερο εύκολο είναι για τις επιχειρήσεις να τον καταβάλλουν.

Να περιµένουµε κάποια άλλη ευνοϊκή ρύθµιση το επόµενο διάστηµα;

Τη χορήγηση του επιδόµατος στέγασης, ένα σηµαντικό µέτρο στήριξης των νοικοκυριών που θεσπίζεται για πρώτη φορά στη χώρα, καθώς και τη ρύθµιση των χρεών προς την Εφορία.

Στην πρόταση της κυβέρνησης για την προστασία της πρώτης λαϊκής κατοικίας θα αποτυπώνεται η διάθεσή σας να απλωθεί ένα δίχτυ προστασίας για τους πολλούς που βρίσκονται σε αδυναµία να καλύψουν τις δόσεις τους;

Η κυβέρνηση πρόκειται να εισηγηθεί ένα πλαίσιο που θα προστατεύει την πρώτη κατοικία, θα δίνει τη δυνατότητα ευνοϊκής ρύθµισης, «κουρέµατος» και επιµήκυνσης του δανείου, ενώ οι πιο αδύναµοι δανειολήπτες θα επιδοτούνται, µε βάση εισοδηµατικά κριτήρια, για την αποπληρωµή των δανείων τους. Αρα, το νέο πλαίσιο παρέχει και στήριξη στους δανειολήπτες µέσω κρατικής επιδότησης, ώστε να µπορέσουν να ανταποκριθούν στις δόσεις των δανείων τους.

Η Συµφωνία των Πρεσπών ολοκληρώθηκε, η κυβέρνησή σας έχει ψήφο εµπιστοσύνης, όµως η αντιπολίτευση συνεχίζει το σφυροκόπηµα µε αφορµή τη συνταγµατική αναθεώρηση. Ετσι θα πάµε έως τις εκλογές;

Η στάση της Ν∆ στο σύνολο των ζητηµάτων επιβεβαιώνει µε ξεκάθαρο τρόπο τον χαρακτήρα του πολιτικού της σχεδίου. Νεοφιλελεύθερο και αντικοινωνικό στα ζητήµατα της οικονοµίας, της εργασίας και της κοινωνικής ασφάλισης, σε ταύτιση µε ακροδεξιές θέσεις και αντιλήψεις απέναντι στη Συµφωνία των Πρεσπών, αντιδραστικό απέναντι σε προοδευτικές θεσµικές τοµές και στην ενίσχυση των ατοµικών ελευθεριών και δικαιωµάτων. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι αυτή η ακροδεξιά µετατόπιση της Νέας ∆ηµοκρατίας αντανακλάται και στο επίπεδο της αντιπολίτευσης που ασκεί, αλλά και στη δραµατική υποβάθµιση του πολιτικού λόγου που εκφέρει. Πλέον η αντιπολιτευτική στάση της κυριαρχείται από συνωµοσιολογίες, ύβρεις, απειλές και παραπολιτικά σενάρια. Αυτή τη διολίσθηση µπορούµε µόνο να την αναδεικνύουµε. Συνεχίζουµε το έργο µας µε γνώµονα τη στήριξη και την ενίσχυση της µεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, την ενδυνάµωση της διεθνούς παρουσίας και του ρόλου της χώρας µας στην ευρύτερη περιοχή, την υλοποίηση προοδευτικών µεταρρυθµίσεων.

Ο πρωθυπουργός φαίνεται πως επενδύει στη συγκρότηση µιας ισχυρής προοδευτικής συµµαχίας µε κεντρικό κορµό τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως φάνηκε στον ανασχηµατισµό. Κατά πόσο αυτή η πρωτοβουλία µπορεί να σχηµατοποιηθεί πολιτικά χωρίς να περιορίζεται σε µεµονωµένα πρόσωπα;

Η σύγκλιση των προοδευτικών δυνάµεων είναι ζητούµενο όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κάτι τέτοιο, όµως, προϋποθέτει συµφωνία προσανατολισµού σε βασικά ζητήµατα όπως είναι η οικονοµία, η εργασία και το κοινωνικό κράτος. Γι’ αυτά τα κρίσιµα ζητήµατα έχουν ξεδιπλωθεί δύο διακριτά και ανταγωνιστικά µεταξύ τους σχέδια. Στα διλήµµατα αυτά καλούνται να πάρουν θέση τόσο υπαρκτές πολιτικές δυνάµεις όσο και µεµονωµένα πρόσωπα. Η διαµόρφωση συµµαχιών έπεται της ξεκάθαρης τοποθέτησης επί των ανταγωνιστικών πολιτικών σχεδίων.

Υποθέτω ότι στόχος σας δεν είναι να υποκαταστήσετε το ΠΑΣΟΚ. Οµως, µετά τις εκλογές δεν είναι µονόδροµος η συνεννόηση µαζί του, εκτός και αν συνεργαστεί µε τη ΝΔ…

Ασφαλώς, δεν έχουµε κανέναν στόχο υποκατάστασης κανενός. Η ηγεσία του ΚΙΝΑΛ συνεχίζει να κινείται πάνω στα χνάρια της ΝΔ, διαγράφοντας αυτήν την πορεία εδώ και καιρό. Δεν δείχνει, επίσης, καµία διάθεση αυτοκριτικής και αναγνώρισης των σφαλµάτων και των ευθυνών του ΠΑΣΟΚ. Οσο αυτές είναι οι επιλογές της ηγεσίας του ΚΙΝΑΛ, αντικειµενικά το θέτουν σε τροχιά σύγκλισης µε τη ΝΔ και το αποµακρύνουν από τον χώρο των προοδευτικών πολιτικών δυνάµεων.

Ακολουθήστε το ethnos.gr στο Instagram

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2020 - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ