Κουβέλης στο Έθνος: Είναι αναγκαία η ύπαρξη ενός προοδευτικού πόλου
Φώτης Κουβέλης (Eurokinissi/Γιάννης Παναγόπουλος)

Κουβέλης στο Έθνος: Είναι αναγκαία η ύπαρξη ενός προοδευτικού πόλου

Τελευταία Ενημέρωση
Ο υπουργός Ναυτιλίας τονίζει ότι οι πολιτικές δυνάµεις που αυτοπροσδιορίζονται ως «κεντροαριστερές» ή ως «σοσιαλδηµοκρατικές» οφείλουν να αναζητήσουν συγκλίσεις µε τον ΣΥΡΙΖΑ, σε µια κατεύθυνση στήριξης της δηµοκρατίας και απόκρουσης της νεοφιλελεύθερης πολιτικής

Συγκλίσεις και συνεργασίες µε τον ΣΥΡΙΖΑ οφείλουν να αναζητήσουν, σύµφωνα µε τον Φώτη Κουβέλη, τα κόµµατα που αυτοπροσδιορίζονται ως κεντροαριστερά ή σοσιαλδηµοκρατικά. Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και κορυφαίο στέλεχος της Ανανεωτικής Αριστεράς στέλνει σαφή µηνύµατα προς το Κίνηµα Αλλαγής και τη ∆ΗΜΑΡ, της οποίας διετέλεσε πρόεδρος, καθώς και προς άλλες δυνάµεις της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης, να συµβάλουν στο «δύσκολο εγχείρηµα της προοδευτικής διακυβέρνησης». Αποφεύγοντας επιθετικούς χαρακτηρισµούς εναντίον άλλων κοµµάτων, ο κ. Κουβέλης κάνει άνοιγµα στις προοδευτικές δυνάµεις, ενώ, υπερβαίνοντας το κλίµα της άγριας πόλωσης, περιγράφει τα δείγµατα γραφής του ΣΥΡΙΖΑ και το διακύβευµα των προσεχών εκλογών.

«Δείχνει» την «παρούσα και βαθιά διαχωριστική γραµµή» ανάµεσα στη νεοφιλελεύθερη-συντηρητική και την προοδευτική πολιτική, επιτίθεται στη ΝΔ και υπογραµµίζει ότι το δικαίωµα του επαναπροσδιορισµού και της αναθεώρησης των απόψεων και επιλογών, σε ιδεολογική βάση, δεν είναι πολιτική συναλλαγή. Τέλος, ο υπουργός Ναυτιλίας εξηγεί το πλάνο αναβάθµισης των 10 µεγάλων λιµανιών της χώρας.

Κύριε Κουβέλη, είστε από τους πρώτους που επισηµάνατε την ανάγκη συγκρότησης ενός προοδευτικού πόλου. Είναι κατάλληλη η συγκυρία εν µέσω µιας άγριας πολιτικής σύγκρουσης που τη συνοδεύουν καταγγελίες περί πολιτικών συναλλαγών;

Tο δικαίωµα του επαναπροσδιορισµού και της αναθεώρησης των απόψεων και των επιλογών σε ιδεολογική βάση δεν είναι πολιτική συναλλαγή. Ακόµη και η Ν∆, που κατηγορεί την κυβέρνηση για πολιτικές συναλλαγές, έχει εντάξει στην Κοινοβουλευτική της Οµάδα πρόσωπα προερχόµενα από άλλους χώρους. Στη νέα µεταµνηµονιακή περίοδο που διανύουµε και στους δρόµους που ανοίγονται είναι αναγκαία η ύπαρξη ενός προοδευτικού κοινωνικού και πολιτικού πόλου. Ενός πόλου που θα στηρίζει την πολιτική για τη δηµοκρατία, τη δίκαιη ανάπτυξη και τον µετασχηµατισµό της κοινωνίας, και θα συµπαρατάσσεται στην απόκρουση της νεοφιλελεύθερης πολιτικής και των εκφραστών της.

Οι πολιτικές δυνάµεις που αυτοπροσδιορίζονται ως «κεντροαριστερές» ή ως «σοσιαλδηµοκρατικές», δικαιώνοντας τον αυτοπροσδιορισµό τους, οφείλουν να αναζητήσουν συγκλίσεις µε τον ΣΥΡΙΖΑ. Η κοινωνική και πολιτική πραγµατικότητα, αλλά και η δυσκολία του εγχειρήµατος της προοδευτικής διακυβέρνησης, υπαγορεύουν τις ευρείες κοινωνικές και πολιτικές προοδευτικές συγκλίσεις και συνεργασίες. Η αντίθεση µεταξύ της νεοφιλελεύθερης συντηρητικής και προοδευτικής πολιτικής είναι παρούσα µε βαθιά διαχωριστική γραµµή.

Η χώρα βγήκε από τα µνηµόνια, αλλά τα προβλήµατα στην κοινωνία παραµένουν. Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να εγγυηθεί διαφορετική πορεία; Και αν ναι, µε ποιον τρόπο υποστηρίζετε ότι θα τη διασφαλίσετε;

Η διαφορετική πορεία στην οποία αναφέρεστε περνά µέσα από µια δίκαιη, ανθρώπινη και µε προοδευτικό περιεχόµενο ανάπτυξη. Το τονίζω αυτό, γιατί ανάπτυξη, και µάλιστα την υψηλότερη στην Ευρωζώνη, είχαµε και το 2003 και το 2004 και το 2005. Και το προϊόν αυτής της ανάπτυξης δεν το καρπώθηκε η κοινωνία. Το καρπώθηκαν οι ολίγοι, αυτοί που αποτελούν την οικονοµική ελίτ της χώρας. Η ανάπτυξη θα πρέπει να περιλαµβάνει σηµαντικές αλλαγές στο παραγωγικό µοντέλο. Θα έχει δίκαιο διανεµητικό χαρακτήρα του παραγόµενου οικονοµικού αποτελέσµατος, µε σεβασµό στα εργασιακά δικαιώµατα και στους ανθρώπους της εργασίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ, µε το νοµοθετικό του έργο και τα µέτρα που πήρε αµέσως µετά την έξοδο από τα µνηµόνια, έδειξε τη στήριξή του στους οικονοµικά αδύναµους και κατέθεσε ένα σαφέστατο δείγµα για τις πολιτικές που θα ακολουθήσει την επόµενη τετραετία.

Πολλοί προβληµατίζονται για την πορεία της Ευρώπης. Μπορεί, τελικά, η Ευρωπαϊκή Ενωση να ανταποκριθεί στις προκλήσεις των καιρών και να διαδραµατίσει έναν άλλο ρόλο κατ’ αρχάς για τους λαούς των χωρών-µελών της;

Η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει µια δογµατική εµµονή στις πολιτικές της λιτότητας και στην υπεράσπιση συγκεκριµένων συµφερόντων τµηµάτων της οικονοµικής ολιγαρχίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να χάνει τη συνοχή της και την εµπιστοσύνη των πολιτών των κρατών-µελών της. Στη χώρα µας αλλά και σε όσες άλλες εφαρµόστηκαν µνηµόνια είχαµε την περιθωριοποίηση και τη φτωχοποίηση µεγάλων τµηµάτων των πληθυσµών, τη συρρίκνωση, ακόµη και τη διάλυση του παραγωγικού ιστού των χωρών, την αποσάθρωση του κοινωνικού κράτους, τη διεύρυνση των κοινωνικών αντιθέσεων και των ανισοτήτων. Η Ευρωπαϊκή Ενωση οφείλει να επαναπροσδιοριστεί. Αυτή η διαδικασία, ωστόσο, δεν µπορεί να αφορά έναν τεχνοκρατικό εκσυγχρονισµό και µια κίνηση ελιγµού ώστε να κερδίσουν κάποιοι χρόνο. Αυτή η διαδικασία οφείλει να έχει προσανατολισµό. ∆εν µπορεί να θέτει την πλειονότητα στο περιθώριο, έξω από το εύρος της οικονοµίας και την εξέλιξή της.

Ψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο το νοµοσχέδιό σας για το πρόγραµµα αναβάθµισης και αξιοποίησης των σηµαντικών λιµανιών της χώρας, εκτός του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης. Εχουµε να κάνουµε µε ακόµη µία διαδικασία ιδιωτικοποίησης, όπως σας κατηγορούν ότι έγινε στα λιµάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης;

Δεν πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις. Τα 10 µεγάλα λιµάνια της χώρας θα παραµείνουν στο ∆ηµόσιο και στον έλεγχό του. ∆ραστηριότητες των λιµανιών θα παραχωρηθούν µε διεθνείς και διαφανείς διαγωνισµούς, σύµφωνα µε το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο. Πρόκειται για σηµαντικό εργαλείο ανάπτυξης. Οι επενδύσεις, ανάλογα µε το λιµάνι και τα συγκριτικά του πλεονεκτήµατα, θα αφορούν σε δραστηριότητες µαρινών, κρουαζιέρας, χώρων ανεφοδιασµού τουριστικών σκαφών, εµπορικών, βιοµηχανικών και άλλων δραστηριοτήτων. Η αξιοποίηση των 10 περιφερειακών λιµένων γίνεται µε γνώµονα το όφελος του ∆ηµοσίου, την ανάπτυξη της εθνικής και τοπικής οικονοµίας, αλλά και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας.

Ακολουθήστε το ethnos.gr στο Instagram

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2020 - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ