Κώστας Μπακογιάννης
Ο υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων (copyright: Eurokinissi)

Ολοι οι νέοι αντιδήμαρχοι στο δήμο Αθηναίων - Τι αναλαμβάνει ο Κώστας Μπακογιάννης

Ο δήμαρχος Αθηναίων ανακοίνωσε το «κυβερνητικό σχήμα» του δήμου με οκτώ αντιδημάρχους και τρεις εντεταλμένους συμβούλους

Κρατώντας για τον εαυτό του κρίσιμες αρμοδιότητες όπως εκείνες για τα οικονομικά και το προσφυγικό-μεταναστευτικό αλλά και δηλώνοντας ότι θα προεδρεύει αυτοπροσώπως των δύο σημαντικών επιτροπών που απέκτησαν πρόσθετη εξουσία με τα πρόσφατα μέτρα για την κυβερνησιμότητα των δήμων, ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης ανακοίνωσε το «κυβερνητικό σχήμα» του δήμου με οκτώ αντιδημάρχους και τρεις εντεταλμένους συμβούλους.

Οπως αναφέρεται στην απόφαση, ο δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης θα προεδρεύει  της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Πρόκειται για τις δύο επιτροπές μέσω των οποίων η νέα κυβέρνηση προσπαθεί να ξεπεράσει τα προβλήματα κυβερνησιμότητας που θα έφερνε η απλή αναλογική του Κλεισθένη και η έλλειψη πλειοψηφίας στο δημοτικό συμβούλιο. Αυτό σημαίνει ότι περισσότερα θέματα δεν θα φθάνουν ποτέ προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο όπως συνέβαινε έως τώρα αλλά θα αποφασίζονται τελεσίδικα στο επίπεδο των δύο επιτροπών. Το ερώτημα είναι εάν οι αποφάσεις αυτές θα προσβληθούν με προσφυγές στη Δικαιοσύνη και εάν τα δικαστήρια θα επικυρώσουν με την νομολογία τους τα κυβερνητικά μέτρα. Υπενθυμίζεται ότι επί δημαρχίας Καμίνη, ο τότε δήμαρχος δεν προήδρευε ο ίδιος αλλά είχε ορίσει δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως προέδρους.

Επίσης, ο Γ. Καμίνης είχε ορίσει αντιδημάρχους αρμόδιους για τα Οικονομικά και το Προσφυγικό-Μεταναστευτικό ενώ ο Κ.Μπακογιάννης αποφάσισε να κρατήσει ο ίδιος τις σχετικές αρμοδιότητες. Θα μπορούσε αυτό να ερμηνευθεί ως αποτέλεσμα της μείωσης του πλήθους των αντιδημάρχων από δέκα σε οκτώ που επέβαλε ο Κλεισθένης. Φαίνεται όμως ότι αυτό δεν ισχύει καθώς ο νέος δήμαρχος δημιούργησε νέες αντιδημαρχίες.

Αντιδημαρχία που δεν υπήρχε είναι, για παράδειγμα, αυτή για την Δημοτική Περιουσία και το Ιστορικό Αρχείο την οποία ανέλαβε ο Λευτέρης Σκιαδάς. Ο κ. Σκιαδάς είναι Γενικός Διευθυντής της εφημερίδας «Εστία» και υπήρξε παλαιότερα αντιδήμαρχος Αθηναίων και πρόεδρος του Ιδρύματος Αστέγων (ΚΥΑΔΑ). Ασχολείται χρόνια με θέματα Ιστορίας και Αρχείων εκδίδοντας και την εφημερίδα «Μικρός Ρωμηός». Στον κ.Σκιαδά μεταβιβάζεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τη διαχείριση της δημοτικής περιουσίας και του ιστορικού αρχείου του Δήμου, ιδίως οι σχετικές  με α) το Τμήμα Δημοτικού και Ιστορικού Αρχείου Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Διοίκησης και β) τη Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας και των επιμέρους υπαγόμενων σε αυτή Τμημάτων και Γραφείων, όπως ορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου. Επίσης ο Λ.Σκιαδάς ορίζεται Αναπληρωτής Δημάρχου.

Αλλοι αντιδήμαρχοι που ορίστηκαν έως τις 31/8/2020 είναι οι:

Νικόλαος Αβραμίδης: Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, στον οποίο μεταβιβάζεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με την καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων, την αποκομιδή και μεταφορά των απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών και τη λειτουργία των υποδομών εγκαταστάσεων καθαριότητας του Δήμου και της συντήρησης και επισκευής των οχημάτων και, ιδίως,  οι σχετικές με α) τη Διεύθυνση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και β) τη Διεύθυνση Μηχανολογικού και των επιμέρους υπαγόμενων σε αυτές Τμημάτων και Γραφείων, όπως ορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου. Στο παρελθόν ο κ.Αβραμίδης είχε διατελέσει αντιδήμαρχος Πολεοδομίας ενώ το 2014 είχε κατέβει ως υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων με το Παναθηναϊκό Κίνημα (ΠΑΝΚΙ).

Βασίλειος – Φοίβος Αξιώτης: Αντιδήμαρχος  Αστικών Υποδομών και Σχεδίου Πόλεως , στον οποίο μεταβιβάζεται η  άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με το Σχέδιο Πόλεως, την οδοποιία, τις εργασίες για τη συντήρηση και εκπόνηση των νέων τεχνικών έργων που αφορούν κοινόχρηστες υποδομές της πόλης και ιδίως οι σχετικές με α) τη Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος και β) τη Διεύθυνση Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων και των επιμέρους υπαγόμενων σε αυτές Τμημάτων και Γραφείων, όπως ορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.

Βασίλειος Κορομάντζος: Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κοινοχρήστων Χώρων στον οποίο μεταβιβάζεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τη λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας και της διαχείρισης των κοινοχρήστων χώρων και ιδίως οι σχετικές με α) τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας και των επιμέρους υπαγόμενων σε αυτή Τμημάτων και Γραφείων και β) το Τμήμα Αδειοδότησης Εμπορικών Δράσεων, το Τμήμα Αδειοδότησης Χρήσης Κοινοχρήστου Χώρου και το Τμήμα Αδειοδότησης Υπαίθριων Αγορών και Συναφών Δράσεων της Διεύθυνσης Δημοτικών Προσόδων, όπως ορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.

Ευγένιος (Σάκης) Κολλάτος: Αντιδήμαρχος Πρασίνου και Ηλεκτροφωτισμού, στον  οποίο μεταβιβάζεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με το πράσινο και τον ηλεκτροφωτισμό και ιδίως α) με τη Διεύθυνση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας, πλην του Τμήματος Αστικής Πανίδας και του Γραφείου Απεντομώσεων Χώρων και β) τη Διεύθυνση Ηλεκτρολογικού και των επιμέρους υπαγόμενων σε αυτές Τμημάτων και Γραφείων, όπως ορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.

Γεώργιος Αποστολόπουλος: Αντιδήμαρχος Δόμησης και Κτιριακών Υποδομών στον οποίο μεταβιβάζεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με την έκδοση, χορήγηση, ανανέωση εγκρίσεων και αδειών δόμησης καθώς και με τη συντήρηση και εκπόνηση νέων τεχνικών έργων που αφορούν τις Κτιριακές Υποδομές του Δήμου και ιδίως με α) τη Διεύθυνση Δόμησης και β) τη Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής και των επιμέρους υπαγόμενων σε αυτές Τμημάτων και Γραφείων, όπως ορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου. Υπήρξε έως πρόσφατα αντίδημαρχος του Γ.Καμίνη με αρμοδιότητες όπως αυτές που αναλαμβάνει αλλά πιο διευρυμένες.

Αλεξάνδρα (Αλεξία) Έβερτ – Αλβέρτη: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στην οποία μεταβιβάζεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με την άσκηση πολιτικής κοινωνικής αλληλεγγύης και ιδίως με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των επιμέρους υπαγόμενων σε αυτή Τμημάτων και Γραφείων, πλην του Τμήματος Υποστήριξης και Κοινωνικής Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων, όπως ορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.

Νικόλαος Μακρόπουλος: Αντιδήμαρχος  Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας και Επενδύσεων, στον οποίο μεταβιβάζεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων σε θέματα που αφορούν την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας του Δήμου, της προσέλκυσης νέων επενδύσεων και την προαγωγή της συνεργασίας των δημοτικών φορέων με την ιδιωτική πρωτοβουλία. Πρόκειται για νέα Αντιδημαρχία.

Με την ίδια απόφαση, ο Κ. Μπακογιάννης όρισε ως μέλη στην Οικονομική Επιτροπή τους Αντιδημάρχους Νικόλαο Αβραμίδη και Ελευθέριο Σκιαδά και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τους Αντιδημάρχους Βασίλειο Κορομάντζο και Ευγένιο (Σάκη) Κολλάτο.

Επίσης ορίστηκαν τρεις Εντεταλμένοι Σύμβουλοι χωρίς αμοιβή οι:

Σεραφίνα Αβραμίδου: Εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος για τα αδέσποτα ζώα,  με ευθύνη την εποπτεία και τον συντονισμό των δράσεων του Δήμου για τον εν λόγω τομέα και του Τμήματος Αστικής Πανίδας – Γραφείο Απεντομώσεων Χώρων όπως ορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.

Εμμανουήλ Καλαμπόκας: Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος  Υγείας,  με ευθύνη την εποπτεία και τον συντονισμό των δράσεων του Δήμου για τη Διεύθυνση Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας και των επιμέρους υπαγόμενων σε αυτή Τμημάτων και Γραφείων, όπως ορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.

Δήμητρα - Ινέζ Αγγελή-Λυκούδη: Εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος  Για το Παιδί, με ευθύνη την εποπτεία και τον συντονισμό των δράσεων του Δήμου για α) τη Διεύθυνση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και δια βίου Μάθησης και των επιμέρους υπαγόμενων σε αυτή Τμημάτων και Γραφείων, όπως ορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.

Οι θητείες όλων των παραπάνω λήγουν στις 31-8-2020. Σε περίπτωση που ο Αναπληρωτής Δημάρχου Ελ. Σκιαδάς απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Νικόλαο Αβραμίδη.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2020 - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ