Θάνος Βούρδας

Θάνος Βούρδας

Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης. Πρώην Γ.Γ. Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών