Γιώργος Δ. Χριστόπουλος

Γιώργος Δ. Χριστόπουλος

Ο Γιώργος Χριστόπουλος είναι οικονοµολόγος φοροτεχνικός, αρθρογράφος και συγγραφέας φορολογικών βοηθηµάτων