Ραλλία Χρηστίδου

Ραλλία Χρηστίδου

Η Ραλλία Χρηστίδου είναι βουλευτής στον Νότια Τομέα Αθηνών εκλεγμένη με τον ΣΥΡΙΖΑ