Ιωάννα Στανεγλούδη

Ιωάννα Στανεγλούδη

Η Ιωάννα Στανεγλούδη είναι έμπειρο στέλεχος στον τομέα του πιστωτικού κινδύνου με 17+ χρόνια εμπειρίας στον κλάδο των τραπεζικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Επίσης, είναι co-Founder και Chief Risk Officer της Verge.Capital