Γιώργος Ν. Τζογόπουλος

Γιώργος Ν. Τζογόπουλος

Ο Γιώργος Ν. Τζογόπουλος είναι επιστημονικός συνεργάτης στο Begin Sadat Centre for Strategic Studies (Ισραήλ) και στο ΕΛΙΑΜΕΠ, και διδάσκων Διεθνών Σχέσεων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Το βιβλίο του «Κατανοώντας την Κίνα» θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Ι. Σιδέρη.