Γιώτα Ταβουλάρη

Γιώτα Ταβουλάρη

Η Γιώτα Ταβουλάρη είναι Πρόεδρος ΟΕΦΣΕΕ, μέλος της ΕΓ του ΠΑΜΕ, μέλος της ΕΕ της ΓΣΕΕ