Νικόλαος Φιλίππου

Νικόλαος Φιλίππου

Ο Νικόλαος Σπ. Φιλίππου είναι επιχειρηματίας, εκπρόσωπος

της Επιτροπής των 470 επιχειρήσεων και Ενώσεων Πολιτών Δυτικής Θεσσαλονίκης