Σπυρίδων Σφέτας

Σπυρίδων Σφέτας

Επικεφαλής της επιτροπής που εξετάζει τα σχολικά εγχειρίδια σε Βόρεια Μακεδονία και Ελλάδα και καθηγητής Νεότερης και Σύγχρονης Βαλκανικής Ιστορίας του ΑΠΘ