Δημήτρης Μπουρίκος

Δημήτρης Μπουρίκος

Πολιτικός Επιστήμονας- Κοινωνικός Λειτουργός, Αποφ. Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης