Γιάννος Μητσός

Γιάννος Μητσός

Ο Γιάννος Μητσός είναι Senior Advisor ΜΜΕ, Θέσεων και Ενημέρωσης στον ΣΕΒ. Έχει εργαστεί εκτενώς τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα με έμφαση στη συνεργασία μεταξύ των δυο και στην εκπόνηση πολιτικών για τη βελτίωσή της. Επίκεντρο των ενδιαφερόντων του είναι οι δημόσιες πολιτικές για την ανάπτυξη των διεπαφών μεταξύ γνώσης και παραγωγής, την παραγωγική ανασυγκρότηση και τη δημιουργία κατάλληλου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Ο Γιάννος Μητσός σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Έσεξ και Ευρωπαϊκή Πολιτική στο London School of Economics και είναι Marshal Memorial Fellow του GMF.