Δημήτρης Βέργαδος

Δημήτρης Βέργαδος

Διευθυντής Τομέα ΜΜΕ, Θέσεων και Ενημέρωσης του ΣΕΒ