Θεόδωρος Ν. Κρίντας

Θεόδωρος Ν. Κρίντας

Ο Θεόδωρος Ν. Κρίντας,PhD, CIIA, είναι ιδρυτής και CEO της Koubaras Ltd. H Koubaras Ltd είναι μια boutique συμβουλευτικής αξίας, που δίνει έμφαση στις κατάλληλες λύσεις και στην άμεση εφαρμογή τους.