Γιώργος Χριστόπουλος

Γιώργος Χριστόπουλος

Ο Γιώργος Χριστόπουλος είναι οικονοµολόγος, φοροτεχνικός, αρθρογράφος και συγγραφέας φορολογικών βοηθηµάτων