Πέτρος Καψάσκης

Πέτρος Καψάσκης

Πρόεδρος και Ιδρυτής του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας