Δήμος Κουμπούρης

Δήμος Κουμπούρης

Ο Δήμος Κουμπούρης είναι Πρόεδρος Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ Ελλάδας, μέλος Εκτελεστικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ