Παντελής Ν. Μπότσαρης

Παντελής Ν. Μπότσαρης

Καθηγητής

π. Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας και Καινοτομίας ΔΠΘ

Διευθυντής Εργαστηρίου Μηχανολογικού Σχεδιασμού

Τομέας Υλικών, Διεργασιών και Μηχανολογίας

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Πολυτεχνική Σχολή

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης