Βασιλική Σγάντζου

Βασιλική Σγάντζου

Δικηγόρος Αθηνών, Μ.Δ.Ε, Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία