Γιάννης Σιδηρόπουλος

Γιάννης Σιδηρόπουλος

Ο Γιάννης Σιδηρόπουλος είναι Policy Expert Ανάπτυξης Ανθρώπινου Κεφαλαίου του ΣΕΒ