Πάνος Καρβούνης

Πάνος Καρβούνης

Ο Πάνος Καρβούνης είναι πρώην επικεφαλής της ΕΕ στην Ελλάδα, πρώην Ειδικός Σύμβουλος της ΕΕ για την Ελλάδα και ειδικός σύμβουλος του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Πολιτικής- ΕΛΙΑΜΕΠ