Κυριάκος Φιλίνης

Κυριάκος Φιλίνης

Ο Κυριάκος Φιλίνης είναι Policy Analyst του Τομέα Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας για τον ΣΕΒ