Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου

Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου

Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Βρυξελλών, Δικηγόρος MPlegal Εταιρείας Δικηγόρων