Γιάννης Σκάνδαλος

Γιάννης Σκάνδαλος

Ιατρός, χειρουργός –Διευθυντής Γ.Ν «Άγιος Παύλος» Θεσσαλονίκης