Βενετία Κουσία

Βενετία Κουσία

Πρόεδρος Επιτροπής Απασχόλησης Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου - Γενική Διευθύντρια Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας.