Μιχάλης Καλαντζόπουλος

Μιχάλης Καλαντζόπουλος

Ο Μιχάλης Κ. Καλαντζόπουλος είναι δικηγόρος, Γενικός Γραμματέας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών