Σωτήρης Τσιούρης

Σωτήρης Τσιούρης

Ο Σωτήρης Τσιούρης είναι Καθηγητής Χημείας και Προστασίας Περιβάλλοντος, Ομότιμος καθηγητής, Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ