Λάζαρος Κυρίζογλου

Λάζαρος Κυρίζογλου

Ο Λάζαρος Κυρίζογλου είναι πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος