Λάζαρος Κυρίζογλου

Λάζαρος Κυρίζογλου

Ο Λάζαρος Κυρίζογλου, Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης και Α’ Αντιπρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος