Γιώργος Μουλκιώτης

Γιώργος Μουλκιώτης

Βουλευτής Βοιωτίας, Υπεύθυνος ΚΤΕ Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κινήματος Αλλαγής