Δημήτρης Παπατολίδης

Δημήτρης Παπατολίδης

Ο Δημήτρης Παπατολίδης είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ