Αλέξης Ρουτζούνης

Αλέξης Ρουτζούνης

Ο Αλέξης Ρουτζούνης είναι ο Διευθυντής Ερευνών της Κάπα Research