Ανδριανός Γκουρμπάτσης

Ανδριανός Γκουρμπάτσης

Ο Ανδριανός Γκουρμπάτσης είναι Αντιστράτηγος – Υπαρχηγός ΠΣ, ε.α, Νομικός Δικαστικός Πραγματογνώμονας