Αντώνης Σακελλάρης

Αντώνης Σακελλάρης

Νομικός, MSc, Απόφοιτος Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης