Νίκος Α. Κωνσταντόπουλος

Νίκος Α. Κωνσταντόπουλος

Ο Νίκος Α. Κωνσταντόπουλος είναι δικηγόρος. Έχει διατελέσει πρόεδρος του Συνασπισμού από το 1993 μέχρι το 2004