Παναγιώτης Γεωργιάδης

Παναγιώτης Γεωργιάδης

Είναι Δικηγόρος Παρ΄ Αρείω Πάγω, Μέλους ΔΣ - Υπεύθυνος Δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου Καταναλωτών