Κωστής Μοχιανάκης

Κωστής Μοχιανάκης

Γενικός Διευθυντής του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ μονοπρόσωπη ΑΕ