Αλέξανδρος Ζαχιώτης

Αλέξανδρος Ζαχιώτης

Ο Αλέξανδρος Ζαχιώτης είναι Systems engineer στην Αρχή Ατομικής Ενέργειας του ΗΒ