Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης

Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης

Ο Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης, καθηγητής διεθνούς δικαίου, Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας