ΜΑΡΙΑ ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Κυριάκος Πιερρακάκης
Ηλεκτρονικά έως το τέλος Ιουνίου και το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών
Η ηλεκτρονική έκδοση του πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών θα λύσει τεράστια γραφειοκρατικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικείοι των εκλιπόντων
Ηλεκτρονικά έως το τέλος Ιουνίου και το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ