ΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Πανδημία στον πλανήτη
Οταν η πανδηµία κυριαρχεί
Στην Ελλάδα δεν συµβιώσαµε αρµονικά, ζώντας σύµφωνα µε την κατάστασή µας, αλλά τσακιστήκαµε στους γκρεµούς µιας χαίνουσας οικονοµικής κρίσης
Οταν η πανδηµία κυριαρχεί
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ