Παξοί: «Μάτια ερµητικά κλειστά» σε αποχαρακτηρισµούς δασών

Το Σώµα Ελεγκτών Επιθεωρητών Δηµόσιας Διοίκησης ζητεί τον πειθαρχικό έλεγχο υπαλλήλων που «επέτρεψαν» να γίνουν δρόµοι, πισίνες και σπίτια µέσα σε δασικές εκτάσεις

«Μάτια ερμητικά κλειστά» κράτησαν φύλακες και θεµατοφύλακες του δάσους στο µαγευτικό νησί των Παξών και αυτό αναδεικνύει σε διαδοχικά πορίσµατά του το Σώµα Ελεγκτών Επιθεωρητών Δηµόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ). Με πράξεις και παραλείψεις τους υπάλληλοι και προϊστάµενοι από τη Διεύθυνση Δασών Κέρκυρας και τη Διεύθυνση Συντονισµού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου επέτρεψαν να αποχαρακτηριστούν από δάση χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα δάσους, προκειµένου να διαµορφωθούν µέσα τους δρόµοι, πισίνες, γήπεδα τένις και να χτιστούν σπίτια.

Το «Εθνος της Κυριακής» αποκαλύπτει τα συµπεράσµατα έξι πορισµάτων από τους ελέγχους που πραγµατοποίησε τους προηγούµενους µήνες το ΣΕΕ∆∆, ύστερα από καταγγελίες. Κάθε πόρισµα ζητεί τον πειθαρχικό έλεγχο συγκεκριµένων υπαλλήλων και όλα έχουν διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών.

ΛΑΚΚΟΣ

Αλλη µια παραλιακή έκταση 3 στρεµµάτων, που είχε ήδη µέσα της κτίσµατα, σκάλες και αυλές, χαρακτηρίστηκε παρανόµως γεωργική, αν και «αποτελεί έκταση προστατευόµενη από τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας».

Μέσα στην ίδια ιδιοκτησία, έκταση 3,5 στρεµµάτων που περιβάλλει την προηγούµενη χαρακτηρίστηκε δάσος, αλλά οι αρµόδιοι δεν έκαναν τίποτε για το γεγονός ότι ήταν «περιφραγµένη µε πασσάλους και συρµατόπλεγµα», παρά µόνο αφού πραγµατοποιήθηκε από κοινού αυτοψία µε το ΣΕΕ∆∆.

ΣΠΙΑΤΖΙ-ΠΟΡΤΕΛΟ

Ετσι ονοµάζεται τοποθεσία στην Κοινότητα Λογγού, για την οποία πολίτης ζήτησε Πράξη Χαρακτηρισµού (έγγραφο που λέει αν είναι δάσος ή όχι, µε βάση αυτοψία και παλιές αεροφωτογραφίες) σε παραλιακή έκταση 5.610,29 τετραγωνικών µέτρων. Οπως αναφέρεται στο πόρισµα, εκδόθηκε Πράξη παράνοµη για τη µισή έκταση (2.840,60 τ.µ.), που «χαρακτηρίστηκε ως γεωργικώς καλλιεργούµενη, ενώ αποτελεί έκταση προστατευόµενη από τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας... ως συνέχεια των όµορών της δασικών εκτάσεων από τις οποίες δεν διαχωριζόταν καθ’ οιονδήποτε τρόπο και µε τις οποίες συνιστά ενιαίο δασογενές περιβάλλον». Τονίζεται, επίσης, ότι η αρµόδια δασολόγος, αν και έκανε αυτοψία στις 16.02.2015, δεν ανέφερε «ότι είχε αφαιρεθεί προϋπάρχουσα δασική βλάστηση, ούτε ότι είχαν συντελεστεί επεµβάσεις (ύπαρξη δρόµου και κατασκευή πέτρινων τοιχίων) εντός του δάσους κυπαρίσσου», «δεν αποτύπωσε την πραγµατική κατάσταση που επικρατούσε στην έκταση, αφού ανέφερε ότι αποτελεί ελαιόκτηµα» και «δεν εισηγήθηκε την κήρυξη της έκτασης ως αναδασωτέας, ούτε προέβη στις ενέργειες αρµοδιότητάς της για την έκδοση απόφασης αποµάκρυνσης/κατεδάφισης των αυθαίρετων κατασκευών ούτε συνέταξε πρωτόκολλο µήνυσης και πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής για τις παράνοµες επεµβάσεις επί προστατευόµενης από τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας έκτασης».

ΨΗΛΗ ΡΑΧΗ

Εκταση σχεδόν δέκα στρεµάτων (9.970,99 τ.µ.) στη θέση Ψηλή Ράχη της Κοινότητας Λάκκας χαρακτηρίστηκε µη δασική σε ένα τµήµα της, έκτασης 1.776,35 τ.µ. Πώς έγινε όµως και προέκυψε κοµµάτι «µη δασικό», όταν όλες οι γύρω εκτάσεις είναι δάση; Το πόρισµα του ΣΕΕ∆∆ εγκαλεί τους αρµοδίους, διότι, όπως φαίνεται από παλαιότερες αεροφωτογραφίες, είχαν γίνει κινήσεις για «την αφαίρεση της προϋπάρχουσας ψηλής και χαµηλής βλάστησης», αλλά η δασολόγος που έκανε αυτοψία υποστήριξε ότι είχε γίνει «επαναφορά της θαµνώδους βλάστησης», κάτι που δεν επιβεβαιώθηκε σε επιτόπιο έλεγχο µαζί µε το ΣΕΕ∆∆ στις 14.06.2018. Το ΣΕΕ∆∆ επισηµαίνει ακόµη ότι συντάχθηκε Πράξη Χαρακτηρισµού αν και ο ενδιαφερόµενος δεν κατέθεσε τίτλο ιδιοκτησίας παρά µόνο υπεύθυνη δήλωση ότι περιήλθε σε αυτόν «από άτυπη δωρεά της µητέρας του το έτος 1970 και έκτοτε το νέµεται µε χρησικτησία».

ΜΠΑΛΟΣ

∆ίπλα σε τουριστικές εγκαταστάσεις µε πισίνες, έκταση 3.166,13 τ.µ. χαρακτηρίστηκε γεωργικώς καλλιεργούµενη και αυτό, σύµφωνα µε το πόρισµα του ΣΕΕ∆∆, είναι «µη νόµιµο». Τονίζεται, επίσης, ότι η δασολόγος που έκανε αυτοψία τον Ιούλιο και τον Νοέµβριο του 2015 δεν κατέγραψε «την πραγµατική κατάσταση που επικρατούσε, αφού δεν αναφέρθηκε η δασική βλάστηση (κυπαρίσσια, σχίνος) που φύεται εντός της έκτασης και αντίθετα ανέφερε ότι επρόκειτο για εγκαταλελειµµένο ελαιόκτηµα». ΓΑΪΟΣ Κοντά στον παραδοσιακό οικισµό, έκταση 5.423,51 τ.µ. χαρακτηρίστηκε ορθώς «ούτε δάσος ούτε δασική αλλά γεωργικώς καλλιεργούµενη», προκειµένου να χτιστούν µέσα της οικήµατα. Ανακάλυψε όµως το ΣΕΕ∆∆ ότι είχαν διανοιχθεί δρόµοι πρόσβασης σε αυτά, µέσα από διπλανή έκταση 7,5 στρεµµάτων που είχε χαρακτηριστεί το 2010 ως αναδασωτέα λόγω παράνοµης εκχέρσωσης. Για την παράνοµη διάνοιξη δρόµων σε αναδασωτέα έκταση καταλογίζονται ευθύνες σε δύο προϊσταµένους αλλά και σε δασικούς που είδαν τις παρανοµίες µόνον «κατόπιν από κοινού επιτόπιου ελέγχου µε το ΣΕΕ∆∆» το 2018.

ΛΟΓΓΟΣ

Σε δύο πράξεις «παίχτηκε» ο χαρακτηρισµός έκτασης 5.277,33 τ.µ. στη θέση Γλυφάδα-Μονοδέντρι. Αρχικά, το 2014 οι αρµόδιοι χαρακτήρισαν τµήµα 2.246,96 τ.µ. ως γεωργικώς καλλιεργούµενο (µέσα στο οποίο υπάρχει γήπεδο τένις) και 3.030,37 τ.µ. ως δάσος κυπαρίσσου µε κάλυψη 70%. Στη συνέχεια, όµως, ο ενδιαφερόµενος κατέθεσε ένσταση και η Τεχνική Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΤΕΕΑ) χαρακτήρισε γεωργική έκταση και το δάσος, δεχόµενη ότι φαινόταν καλλιεργούµενη σε παλιές αεροφωτογραφίες. Αποδίδονται ευθύνες στην ΤΕΕΑ που χαρακτήρισε τη δεύτερη έκταση «ψευδώς ως ανέκαθεν γεωργικώς καλλιεργούµενη», στη δασολόγο αλλά και σε διευθυντή διότι δεν άσκησε αίτηση ακύρωσης της απόφασης ΤΕΕΑ ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ