Κοινωνικό Μέρισμα
Copyright: Eurokinissi

Κοινωνικό Μέρισμα: Οι οκτώ παγίδες που κρύβει - Όλα τα βήματα, λεπτομέρειες

Τελευταία Ενημέρωση
Οι πρώτοι δικαιούχοι αναµένεται να πληρωθούν την Παρασκευή 14 ∆εκεµβρίου

Λίγα 24ωρα αποµένουν για την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου των αιτήσεων για το κοινωνικό µέρισµα του 2018, καθώς οι πρώτοι δικαιούχοι αναµένεται να πληρωθούν την Παρασκευή 14 ∆εκεµβρίου.

Η αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρµα www.koinoniko merisma.gr είναι -όπως και πέρυσι- προσυµπληρωµένη. Ο δρόµος προς την ολοκλήρωσή της και την αποδοχή του µερίσµατος είναι σύντοµος, ωστόσο µπορεί να κρύβει «παγίδες» στις λεπτοµέρειές του, ειδικά για συγκεκριµένες κατηγορίες πληθυσµού.

Υπενθυµίζεται πως το πρόγραµµα απευθύνεται σε 1,3 εκατοµµύρια νοικοκυριά και «µπούσουλας» είναι η εικόνα του φορολογουµένου σύµφωνα µε την εκκαθαρισµένη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος ή τυχόν τροποποιητικές της µέχρι 31/10/2018. Το «Εθνος» αποκωδικοποιεί τα βασικότερα βήµατα στα οποία χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τους δυνητικούς δικαιούχους, ώστε να αποφευχθούν ενδεχόµενες δυσάρεστες εκπλήξεις.

1) Λάθος προσυµπληρωµένα στοιχεία. Αν εµφανίζονται λανθασµένα στο σύστηµα τα προσυµπληρωµένα στοιχεία σας, θα πρέπει να απευθυνθείτε: Στα ΚΕΠ, εάν το πρόβληµα αφορά στον ΑΜΚΑ. Εφόσον εµφανίζεται µήνυµα ότι δεν πιστοποιείται ο συνδυασµός ΑΜΚΑ και ΑΦΜ, πρέπει να πάτε σε ένα ΚΕΠ και να ζητήσετε να ενηµερώσετε την εγγραφή του ΑΜΚΑ σας ως προς το πεδίο του ΑΦΜ. Θα χρειαστείτε την ταυτότητα ή το διαβατήριο και ένα εκκαθαριστικό Εφορίας. Στη συνέχεια, ξαναµπαίνετε στην πλατφόρµα και υποβάλλετε νέα αίτηση.

Προσοχή, η διαδικασία αυτή θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων. Στον ΕΦΚΑ, εάν το πρόβληµα αφορά στον χρόνο ασφάλισης. Στον ΟΑΕΔ, εάν το πρόβληµα αφορά στον χρόνο ανεργίας. Εφόσον το πρόβληµα διορθωθεί από τον ΟΑΕ∆, πρέπει να επανυποβληθεί η αίτηση εντός της προθεσµίας. Στα ΚΕΠ, εάν εµφανίζονται λάθος προσωπικά στοιχεία. Εφόσον εµφανιστεί αντίστοιχο µήνυµα, πρέπει να πάτε σε ένα ΚΕΠ χρησιµοποιώντας οποιοδήποτε επίσηµο έγγραφο αποδεικνύει την αλλαγή.

Αν προκύπτει ανάγκη να διορθώσετε στοιχεία σε ΚΕΠ ή στον ΕΦΚΑ, για να ενηµερωθεί η πλατφόρµα, πρέπει να ζητήσετε να γίνει επαναξιολόγηση του νοικοκυριού κάνοντας την επιλογή στην οθόνη «Αξιολόγηση επιλεξιµότητας κοινωνικού µερίσµατος». Η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός της προθεσµίας.

  1. Ηλικιωµένοι άνω των 70 ετών. Για τους άνω των 70 ετών που λαµβάνουν σύνταξη ή επίδοµα ανασφάλιστων υπερηλίκων, η αίτηση θα γίνει αυτόµατα από την Η∆ΙΚΑ, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια, και το µέρισµα θα καταβληθεί στον λογαριασµό στον οποίο καταβάλλεται η σύνταξη ή το επίδοµα. Προσοχή όµως: Η αυτόµατη αίτηση θα γίνει µόνο για ηλικιωµένους που ζουν µόνοι τους (ένα µόνο άτοµο ή ένα ζευγάρι). Αν στο νοικοκυριό υπάρχουν κι άλλα άτοµα, πρέπει να υποβληθεί αίτηση από αυτά. Για τις περιπτώσεις ηλικιωµένων που πέρυσι δεν έλαβαν το µέρισµα ενώ το δικαιούνταν, το πρόβληµα ήταν συνήθως ασυµφωνία ΑΦΜ και ΑΜΚΑ για τον υπόχρεο ή τον σύζυγο. Η διόρθωση θα πρέπει να γίνει στα ΚΕΠ και οι εν λόγω ηλικιωµένοι καλό είναι να φροντίσουν φέτος να υποβάλουν αίτηση.
  2. Λάθος IBAN. Για εγκεκριµένες αιτήσεις που πέρυσι δεν πληρώθηκαν, είτε είχε δοθεί λάθος IBAN είτε ο λογαριασµός ήταν ανενεργός την ηµέρα καταβολής του µερίσµατος. Πρέπει να δηλώσετε ένα έγκυρο και ενεργό IBAN, του οποίου πρέπει να είστε υποχρεωτικά είτε αποκλειστικός δικαιούχος είτε συνδικαιούχος. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα πραγµατοποιηθεί πληρωµή ακόµη και αν πληροίτε τα κριτήρια. Στο µέρισµα του 2018 θα γίνει διασταύρωση του πεδίου του ΑΦΜ στο IBAN του λογαριασµού σας και θα βλέπετε προειδοποιητικό µήνυµα αν τα στοιχεία δεν διασταυρώνονται. Αν ολοκληρώσετε την αίτηση υποβάλλοντας λάθος IBAN, µπορείτε να ακυρώσετε την αίτηση και να υποβάλετε νέα, πάντα εντός της προθεσµίας των αιτήσεων.
  3. Φιλοξενούµενοι. Η θετική συγκατάθεση όλων των φιλοξενούµενων ενηλίκων εντός της προθεσµίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση ολοκλήρωσης της αίτησης. Πρέπει να επικοινωνήσετε µε τους φιλοξενούµενούς σας ώστε να µπουν στην πλατφόρµα και να συναινέσουν. Οι φιλοξενούµενοι έχουν επιβεβαιωθεί µέσω ηλεκτρονικής αντιπαραβολής των τελευταίων φορολογικών δηλώσεων και από τον φιλοξενούντα και από τον φιλοξενούµενο. Εφόσον δεν υφίσταται πρόβληµα «άγνωστων» φιλοξενούµενων, δεν υπάρχει φέτος η δυνατότητα να προστεθούν ή να αφαιρεθούν φιλοξενούµενα µέλη στην αίτηση. Προσοχή: Εάν ο φορολογούµενος έχει δηλώσει ότι φιλοξενείται αλλά αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί από τον φιλοξενούντα και ο φορολογούµενος δεν άλλαξε την κατάσταση «φιλοξενίας» στη δήλωσή του, τότε δεν έχει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης.

Ο «µπούσουλας» για τους φιλοξενούµενους είναι η φετινή φορολογική δήλωση. Εάν στην τελευταία δήλωση εµφανίζεται φιλοξενούµενο άτοµο, ακόµα κι αν αυτό έχει αποχωρήσει πλέον από το νοικοκυριό, δεν µπορεί να αφαιρεθεί από τη σύνθεση του νοικοκυριού. Επίσης, όσοι έχουν δηλώσει ότι φιλοξενούνται από άλλον φορολογούµενο στη δήλωση που υποβλήθηκε φέτος δεν µπορούν να υποβάλουν αίτηση ακόµα και εάν τώρα διαµένουν σε δικό τους σπίτι ή σε άλλο νοικοκυριό. Επίσης, το σύστηµα δεν µετράει µήνες φιλοξενίας. Τουλάχιστον έναν µήνα να έχει φιλοξενηθεί κάποιος εντός του 2017, θεωρείται φιλοξενούµενος και ο ίδιος δεν µπορεί να υποβάλει αίτηση ακόµη κι αν µένει πλέον αλλού, ενώ θα πρέπει υποχρεωτικά να συναινέσει για να λάβει το µέρισµα ο φιλοξενών.

Μέχρι χθες είχαν υποβληθεί περισσότερες από 700.000 αιτήσεις, εκ των οποίων πάνω από 400.000 έχουν εγκριθεί. Οι πολίτες µπορούν να αναφέρουν τυχόν προβλήµατα που αντιµετωπίζουν στη διεύθυνση [email protected] gr. Οι ερωτήσεις θα οµαδοποιούνται και οι απαντήσεις θα προστίθενται στη σελίδα των «Συχνών Ερωτήσεων»: https://www. koinonikomerisma. gr/Home/Info.

5) Θάνατοι, γάµοι, γεννήσεις. Οσοι παντρεύτηκαν το 2018 αλλά έµεναν µόνοι το 2017 δεν µπορούν να κάνουν κοινή αίτηση µε τον/τη σύζυγο. Η µόνη δυνατή µεταβολή της σύνθεσης του νοικοκυριού είναι η περίπτωση γέννησης παιδιού µετά την 31η/12/2017. Το παιδί προστίθεται µε την εισαγωγή του ΑΜΚΑ του. Σε περίπτωση θανάτου µέλους του νοικοκυριού -φιλοξενούµενου ή µη-, η ενηµέρωση γίνεται αυτόµατα εφόσον έχει δηλωθεί ο θάνατος στο ληξιαρχείο.

6) Πωλήσεις ακινήτων. Αν πουλήσατε ακίνητη περιουσία εντός του 2018 την οποία κατείχατε το 2017, τότε αυτή θα προσµετρηθεί στα κριτήρια. Η αίτηση απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση όπως χρησιµοποιήθηκε κατά την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ το 2018. Η κατάσταση δεν γίνεται να µεταβληθεί ακόµα και εάν έχει πραγµατοποιηθεί πώληση περιουσίας µετά την 1η/1/2018.

7) Τόκοι και καταθέσεις. Το ποσό των τόκων προκύπτει από την εκκαθαρισµένη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος ή τυχόν τροποποιητικές της µέχρι 31/10/2018 και δεν είναι δυνατόν να αλλάξει. Βάσει των τόκων εκτιµάται το ύψος των καταθέσεων. Για τους συνδικαιούχους, οι τόκοι που είναι προσυµπληρωµένοι αφορούν το σύνολο του ποσού, εκτός εάν σε συνεννόηση µε τους λοιπούς συνδικαιούχους είχατε συµπληρώσει στη φορολογική δήλωση το ποσό που σας αναλογεί.

8) Αποδοχή. Εφόσον πληρούνται τα κριτήρια, πρέπει να πατήσετε το κουµπί «Εγκριση – Συναίνεση» ώστε να καταστείτε δικαιούχος του κοινωνικού µερίσµατος. Προσοχή: Σε περίπτωση µη αποδοχής δεν θα καταστείτε δικαιούχος ακόµα κι αν πληρούνται τα κριτήρια.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ