-Παρακολουθήσεις: Βαρύ πρόστιμο στην Intellexa από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων επειδή αρνήθηκε να παράσχει πληροφορίες | Έθνος