(Eurokinissi/αρχείο)

Έρευνα της KPMG: Τα πέντε ανοιχτά µέτωπα στην ιδιωτική ασφάλιση

Στο σταυροδρόµι µε τα στρατηγικά διλήµµατα βρίσκεται η αγορά

Ενδιαφέρουσα χρονιά αναµένεται να είναι το 2019 για τον ασφαλιστικό κλάδο, ο οποίος θα πρέπει να προσαρµοστεί στις ανάγκες της ψηφιακής εποχής, αλλά και στις υψηλές απαιτήσεις των αυστηρών κοινοτικών οδηγιών. Παράλληλα, παράγοντες του χώρου αναµένουν προσέλκυση περισσότερων πολιτών σε ιδιωτικά προγράµµατα ζωής και υγείας -δεδοµένων των αδυναµιών του κρατικού συστήµατος-, ενίσχυση της ασφάλισης της περιουσίας λόγω των µεγάλων καταστροφών που εξακολουθούν να προκαλούν φυσικά φαινόµενα και πυρκαγιές, και αύξηση στα ασφάλιστρα αυτοκινήτου ύστερα από πολυετές σερί. Ξεκινώντας από το τελευταίο, που αποτελεί τη µοναδική υποχρεωτική ιδιωτική ασφάλιση, το 2019 αναµένεται να συνοδευτεί µε τις πρώτες ανατιµήσεις. Οι ζηµιές για τις ασφαλιστικές θα είναι αναπόφευκτες εάν δεν σταµατήσουν τον «πόλεµο» τιµών.

Ως εκ τούτου, αναµένεται µια πιο ορθολογική και αυξητική τιµολόγηση που θα εφαρµοστεί αναγκαστικά εξασφαλίζοντας ισορροπία. Σύµφωνα µε τον πρόεδρο της Επιτροπής Αυτοκινήτου της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, ∆ηµήτρη Ζορµπά, από τις αρχές του νέου έτους η αγορά, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες, µε βάση τις επιµέρους παραµέτρους (που συνδέονται π.χ. µε το προφίλ του οδηγού, τη γεωγραφική περιοχή όπου κινείται το όχηµα κ.λπ.), πιθανώς θα προχωρήσει σε αναπροσαρµογή προς τα πάνω, µε τις εκτιµήσεις να κάνουν λόγο για µονοψήφιο ποσοστό.

Μηδενικό αποτέλεσμα

Σε σχετική µελέτη η KPMG αναφέρει ότι οι εταιρείες έχουν επιδοθεί σε ένα παιχνίδι µηδενικού αποτελέσµατος στο οποίο δεν φαίνεται να κερδίζει κανένας. Μείωση της κερδοφορίας κυρίως λόγω του έντονου ανταγωνισµού στο αυτοκίνητο και συρρίκνωση των περιθωρίων κέρδους είναι το αποτέλεσµα του «παιχνιδιού» αυτού, σε µια αγορά η οποία συρρικνώνεται διαρκώς.

Η KPMG εκτιµά ότι, µόλις εξαντληθούν οι διαθέσιµες «αποθήκες» κέρδους -κάτι το οποίο φαίνεται να γίνεται πραγµατικότητα-, η αύξηση των τιµολογίων θα γίνει αναγκαστική, εκτιµώντας ότι ο χρονικός ορίζοντας για την αντίστροφη πορεία των τιµολογίων δεν είναι µακρινός. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε, εξάλλου, ότι οι εταιρείες έχουν να αντιµετωπίσουν υψηλότερο δείκτη ζηµιών, ο οποίος συνοδεύεται από υψηλές προµήθειες που καταβάλλουν οι εταιρείες στο ασφαλιστικό δίκτυο για την πρόσκτηση εργασιών, ύψους 18% -ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό, εάν λάβουµε υπόψη ότι η ασφάλιση για αστική ευθύνη στο αυτοκίνητο αποτελεί υποχρεωτική εκ του νόµου κάλυψη-, ένα 4,8% που πηγαίνει στο επικουρικό, 3%-4% που αφορούν στο αντασφαλιστικό κόστος και διάφορα άλλα έξοδα.

Στους κλάδους ζωής και υγείας οι ασφαλιστικές θα συνεχίσουν να βγάζουν νέα προϊόντα, προσπαθώντας να ικανοποιήσουν τις ανάγκες κάθε ασφαλισµένου, προκειµένου να παίξουν τον επιθυµητό συµπληρωµατικό τους ρόλο στο συνταξιοδοτικό και να ενισχύσουν τη θέση τους στον τοµέα της υγείας, µε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στην καλύτερη δυνατή τιµή.

Εκτός από το καθαρά προϊόντικό επίπεδο, οι διοικήσεις των οµίλων θα κληθούν να αντιµετωπίσουν µέσα στο 2019 θέµατα υπερεποπτείας και συµµόρφωσης στις αυστηρές κοινοτικές οδηγίες. Ακόµη πιο µεγάλο ενδιαφέρον, όµως, παρουσιάζει η προσαρµογή τους στη νέα ψηφιακή εποχή. Οπως σηµειώνει στην τελευταία της µελέτη για τον κλάδο η KPMG, η ταχύτητα των αλλαγών στον χώρο του ψηφιακού µετασχηµατισµού και ο φόβος ότι τα περιθώρια χρόνου στενεύουν -µε τους ανταγωνιστές ή νεοεισερχόµενους να αποκτούν σηµαντικό προβάδισµα- αποτελούν αφορµή για άµεση αξιολόγηση και λήψη αποφάσεων.

Νέες τάσεις στον ψηφιακό µετασχηµατισµό αναφέρονται, µεταξύ άλλων, στα συστήµατα τεχνητής νοηµοσύνης, στον αυτοµατισµό και στην ανάλυση δεδοµένων. Πολλοί θεωρούν ότι ο ασφαλιστικός κλάδος είναι από τους τελευταίους στην εφαρµογή και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Κατά συνέπεια, αν δεν υπάρξει θεαµατική αλλαγή, θα καλλιεργηθεί γόνιµο έδαφος για τη διείσδυση αλλά και την επικράτηση νέων «παικτών», τάση η οποία ήδη έχει εµφανιστεί και στη χώρα µας, όπου οι ασφαλιστές µε τις παραδοσιακές τεχνικές, στρατηγικές και συστήµατα απειλούνται µε… εξαφάνιση από τον χάρτη.

Ακόµη, η επιλογή δικτύου πωλήσεων αποτελεί «καυτό» θέµα ιδιαίτερα στην ελληνική αγορά, αφενός λόγω του φόβου κυριαρχίας των νέων µηχανών αναζήτησης που έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους, αλλά και αυτών που έπονται σύντοµα (aggregators), και αφετέρου της επιρροής των παραδοσιακών δικτύων που ακόµη διατηρείται σε υψηλό επίπεδο.

Πονοκέφαλος

Οι προβληµατισµοί για το προφίλ των νέων «ψηφιακών» καταναλωτών, για το κατά πόσο το επάγγελµα του διαµεσολαβητή συνεχίζει να ελκύει και για την υφιστάµενη διείσδυση ορισµένων παιχτών στο Direct, αλλά ακόµη περισσότερο η ανάπτυξη των aggregators, αποτελούν πονοκέφαλο για τις διοικήσεις. Από την άλλη, η επιρροή των παραδοσιακών διαµεσολαβητών επιδεικνύει αντοχές.

Στην ίδια µελέτη υπογραµµίζεται ότι έχει γίνει πλέον συνείδηση ακόµη από µεγάλους ασφαλιστικούς οργανισµούς ότι οργανική ανάπτυξη χωρίς στρατηγικές συµµαχίες αποτελεί στις περισσότερες των περιπτώσεων ανέφικτο στόχο. Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι οι ασφαλιστές αναζητούν τα οφέλη του µετασχηµατισµού µέσα από εξαγορές, συγχωνεύσεις, συµµαχίες και συνεργασίες. Ο ανταγωνισµός ο οποίος αναµένεται να ενταθεί, οι σηµαντικές επενδύσεις που απαιτούνται, το αυξανόµενο κόστος εφαρµογής και συµµόρφωσης αποτελούν εµπόδια για µοναχικές στρατηγικές.

Τέλος, οι ασφαλιστές και οι νεοεισερχόµενοι στον χώρο επανατοποθετούνται µε νέα επιχειρηµατικά µοντέλα, µε στόχο τη δηµιουργία συγκριτικού πλεονεκτήµατος σε συγκεκριµένη περιοχή, και όχι στο σύνολο ή σε µεγάλο εύρος προϊόντων. Η εξειδίκευση µπορεί να περιορίσει τo εύρος της αγοράς στην οποία απευθύνονται οι ασφαλιστές, αλλά κρύβει ευκαιρίες µε υψηλές αποδόσεις και χαµηλό ανταγωνισµό.

Παράλληλα προσφέρει δυνατές σχέσεις εµπιστοσύνης µε τους πελάτες. Η αντίληψη ότι όσο περισσότεροι πελάτες ή µεγαλύτερη αγορά στην οποία στοχεύεις τόσο µεγαλύτερο το όφελος αλλά και η κερδοφορία είναι τις περισσότερες φορές εσφαλµένη. Τα νέα προϊόντα πελατοκεντρικής προσέγγισης απαιτούν εξειδίκευση και νέες δοµές. Από την άλλη, η στόχευση σε διάφορους τοµείς υψώνει εµπόδια σε νεοεισερχοµένους και διατηρεί σε υψηλότερα επίπεδα τη ρευστότητα

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ