ευρώ

Κατώτατος μισθός: Νούμερα, παραδείγματα και ποια επιδόματα αυξάνονται

Το µεγαλύτερο κέρδος θα καρπωθούν νέοι έως 25 ετών που εισέπρατταν τον υποκατώτατο, καθώς η κατάργησή του θα σηµάνει άνοδο 27% στις απολαβές τους.

Νέο τοπίο στις αποδοχές του ιδιωτικού τοµέα διαµορφώνει ο αυξηµένος κατώτατος µισθός που είναι σε ισχύ από την Παρασκευή 1η Φεβρουαρίου. Από την αύξηση των 64 ευρώ που οδήγησε τον νέο βασικό µισθό στα 650 ευρώ ωφελούνται 600.000 µισθωτοί πλήρους ή µερικής απασχόλησης όπως επίσης και 280.000 επιδοµατούχοι, δηλαδή συνολικά 880.000 εργαζόµενοι και άνεργοι. Η γενναία αύξηση, που έγινε δεκτή µε αντιδράσεις από τις ενώσεις των εργοδοτών, φτάνει στο 27% για τους νέους έως 25 ετών και στο 11% για τους υπόλοιπους.

Ειδικότερα αγγίζει:

 • 450.000 εργαζόµενους που είχαν µέχρι την περασµένη Πέµπτη µισθούς οι οποίοι ανήκαν στη σφαίρα του κατώτατου και του υποκατώτατου µισθού. Περίπου 200.000 από αυτούς εργάζονται µε πλήρη απασχόληση και είχαν µισθούς 500-600 ευρώ, ενώ άλλοι 250.000 εργάζονται µε µερική απασχόληση και εισπράττουν µισθό που εξαρτάται από τον κατώτατο ή εµπίπτει στην περιοχή του.
 • 150.000 εργαζόµενους που λάµβαναν µισθούς πάνω από τον παλιό κατώτατο των 586 ευρώ και έως 650 ευρώ. Πλέον θα πρέπει και αυτοί να λάβουν αύξηση από τον Φλεβάρη, καθώς το ελάχιστο πλαφόν αµοιβών για άγαµο ανειδίκευτο εργάτη χωρίς προϋπηρεσία είναι 650 ευρώ.
 • 280.000 επιδοµατούχους που ωφελούνται από την αύξηση 24 επιδοµάτων τα οποία συνδέονται µε τον κατώτατο µισθό. Ο νέος ελάχιστος µισθός διαµορφώνεται στα 650 ευρώ µεικτά και στα 546 ευρώ καθαρά. Η αύξηση δηλαδή φτάνει στα 64 ευρώ µεικτά τον µήνα και στα 54 ευρώ στις καθαρές αποδοχές.
mis1.jpg

Ετησίως η αύξηση αγγίζει τα 896 ευρώ µεικτά και τα 756 καθαρά. Όλα αυτά ισχύουν για τους άγαµους ανειδίκευτους εργάτες χωρίς προϋπηρεσία άνω των 25 ετών που εισέπρατταν τον κατώτατο των 586,08 ευρώ (καθαρά 492 ευρώ). Αντίστοιχα το κατώτατο ηµεροµίσθιο αυξάνεται από την 1η Φεβρουαρίου στα 29,04 ευρώ µεικτά, από τα 26,18 (αύξηση 11%). Αυτό σηµαίνει πως οι εργαζόµενοι που έπαιρναν τον κατώτατο των 586,08 ευρώ κερδίζουν 1,5 µισθό τον χρόνο.

Τη µεγαλύτερη όµως αύξηση θα καρπωθούν οι νέοι έως 25 ετών που εισέπρατταν τον υποκατώτατο µισθό, δηλαδή 510,95 ευρώ µεικτά και 429,20 ευρώ καθαρά. Ο υποκατώτατος καταργείται και οι νέοι θα οδηγηθούν στον νέο αυξηµένο µισθό των 650 ευρώ από την 1η Φεβρουαρίου. Αυτό σηµαίνει πως θα έχουν αύξηση 27%, δηλαδή 140 ευρώ µεικτά τον µήνα και 116 καθαρά. Σε ετήσια βάση οι νέοι κερδίζουν 1.960 ευρώ µεικτά και 1.624 ευρώ καθαρά.

Αντίστοιχα καταργείται το υποκατώτατο ηµεροµίσθιο και οι νέοι εργάτες έως 25 ετών θα εισπράττουν πλέον 29,04 ευρώ την ηµέρα µεικτά από τα 22,83 ευρώ σήµερα (αύξηση 27%). Αυτό σηµαίνει πως οι εργαζόµενοι που έπαιρναν τον υποκατώτατο των 510,95 ευρώ κερδίζουν σχεδόν 4 µισθούς. «Η αύξηση του κατώτατου µισθού και η κατάργηση του λεγόµενου υποκατώτατου µισθού είναι µια απόφαση εµβληµατική για τους εργαζόµενους της χώρας.

Για τη σηµερινή κυβέρνηση η στήριξη των εργαζοµένων είναι βασική προτεραιότητα και η αύξηση των µισθών συµβάλλει στην ενίσχυση της κατανάλωσης και θα τονώσει την ανάπτυξη» τόνισε η υπουργός Εργασίας, Εφη Αχτσιόγλου, υπογράφοντας την εµβληµατική υπουργική απόφαση. Η αύξηση του κατώτατου, που λειτουργεί ως ελάχιστο «κατώφλι» για τις µηνιαίες αποδοχές των µισθωτών αλλά και τα ηµεροµίσθια των εργατών στον ιδιωτικό τοµέα, συµπαρασύρει προς τα πάνω και τις αποδοχές όσων λαµβάνουν τα «παγωµένα» επιδόµατα προϋπηρεσίας.

Υπενθυµίζεται πως µε ρήτρα του 2012 έχει ανασταλεί η προσαύξηση του µισθού για προϋπηρεσία που συµπληρώνεται µετά τις 14 Φεβρουαρίου 2012, έως ότου η ανεργία πέσει κάτω από 10%. Όσοι ωστόσο είχαν έως το 2012 συµπληρώσει πάνω από µία 3ετία προϋπηρεσίας δικαιούνται προσαύξηση 10% για κάθε τριετία και έως τρεις τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 9 ετών και άνω.

Με αντίστοιχο τρόπο, το κατώτατο ηµεροµίσθιο των εργατοτεχνιτών προσαυξάνεται 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας έως τον Φλεβάρη του 2012 και έως έξι τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 18 ετών και άνω. Συνεπώς, για εργαζόµενους µε µία τριετία ο κατώτατος μισθός από 644,69 ευρώ διαμορφώνεται στα 715 ευρώ. Αντίστοιχα ο μισθωτός με δύο τριετίες που λάμβανε 703 ευρώ τον μήνα μεικτά δικαιούται από τον Φλεβάρη 780 ευρώ, ενώ με τρεις 3ετίες ο μισθός οδηγείται στα 845 ευρώ από τα 761 ευρώ.

Τα 24 επιδόµατα που αυξάνονται µε τον κατώτατο µισθό

 1. τακτικής επιδότησης ανεργίας,
 2. επίσχεσης εργασίας,
 3. µακροχρόνια ανέργων,
 4. ειδικό εποχικό,
 5. ειδικό βοήθηµα µετά τη λήξη επιδότησης λόγω ανεργίας,
 6. ειδικό βοήθηµα µετά από τρίµηνη παραµονή στα µητρώα του ΟΑΕ∆,
 7. ειδικό βοήθηµα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας,
 8. αφερεγγυότητας του εργοδότη,
 9. διαθεσιµότητας,
 10. παροχής προστασίας της µητρότητας,
 11. µαθητείας,
 12. ασκούµενων σπουδαστών ΤΕΙ,
 13. πρακτική άσκηση φοιτητών σχολών τουριστικής εκπαίδευσης,
 14. ειδική επιδότηση εκδοροσφαγέων,
 15. ειδική συµπληρωµατική παροχή ανεργίας φορτοεκφορτωτών,
 16. επιδότηση λόγω ανεργίας των ξεναγών,
 17. επιδότηση λόγω ανεργίας αδελφών νοσοκόµων,
 18. επιδότηση λόγω ανεργίας δασεργατών,
 19. επιδότηση λόγω ανεργίας ρητινοσυλλεκτών,
 20. βοήθηµα ανεργίας ασφαλισµένων τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ,
 21. βοήθηµα ανεργίας ασφαλισµένων τ. ΟΑΕΕ,
 22. βοήθηµα ανεργίας ασφαλισµένων τ. ΕΤΑΑ,
 23. άδειας συµµετοχής σε εξετάσεις για σπουδαστές, φοιτητές, µαθητές που είναι εργαζόµενοι,
 24. προγράµµατα απασχόλησης
mis3.jpg

Αντίστοιχη είναι η αύξηση και για τους εργατοτεχνίτες που εισπράττουν έως και 6 τριετίες. Από την αύξηση του κατώτατου συμπαρασύρονται επίσης:

 • Το επίδομα γάμου. Οι επιχειρήσεις-μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων που υπογράφουν την ΕΓΣΣΕ (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ) χορηγούν στους εργαζομένους 10% επίδομα γάμου. Όσοι εισπράττουν τον κατώτατο των 586,08 ευρώ λαμβάνουν 58,6 ευρώ επίδομα γάμου, το οποίο φτάνει στα 65 ευρώ.
 • Οι αποδοχές όσων εργάζονται με μερική απασχόληση, εκτός και αν εμπίπτουν σε κλαδική σύμβαση που ορίζει υψηλότερους μισθούς. Οι αποδοχές των εργαζομένων με σύμβαση ή σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης εξαρτώνται από τις αποδοχές του συγκρίσιμου εργαζόμενου πλήρους απασχόλησης και αντιστοιχούν στις ώρες εργασίας. Ειδικότερα για τους εργαζόμενους με μερική απασχόληση -όπως φαίνεται και από τους πίνακες που επμελήθηκε για την «Ημερησία» ο σύμβουλος εργασιακών θεμάτων Βασίλης Πρασσάς- η αύξηση ξεκινά από 8 ευρώ και φτάνει έως τα 56 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με τις ώρες που εργάζονται, ανάλογα δηλαδή αν εργάζονται από 1 ώρα την ημέρα ή έως και 7 ώρες την ημέρα. Τεκμαίρεται πως οι εν λόγω μισθωτοί εργάζονται κάθε ημέρα και συνολικά 22 ημέρες τον μήνα. Αντίστοιχα οι εργατοτεχνίτες κερδίζουν από 8 έως 55 ευρώ, ανάλογα με τις ώρες απασχόλησης την ημέρα, αν δηλαδή εργάζονται από 1 ώρα έως και 7 ώρες την ημέρα. Πρόκειται για περίπου 250.000 μισθωτούς, που εργάζονται λιγότερες από 8 ώρες την ημέρα και αμείβονται ανάλογα με τις ώρες της απασχόλησής τους και με βάση τα ελάχιστα όρια.

Στα 400 ευρώ το βασικό επίδομα ανεργίας

Από την αύξηση του μισθού επηρεάζονται και 24 επιδόματα που χορηγεί ο ΟΑΕΔ. Στα 400 ευρώ αυξάνεται από τον Φεβρουάριο κιόλας το βασικό μηνιαίο επίδομα ανεργίας, καθώς συμπαρασύρεται από τον κατώτατο μισθό. Η αύξηση για τους ανέργους είναι 40 ευρώ τον μήνα. Το βασικό ημερήσιο επίδομα ανεργίας είναι το 55% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη και σε μηνιαία βάση είναι το 25πλάσιο. Συνεπώς το νέο ημερήσιο επίδομα ανεργίας διαμορφώνεται στα 15,97 ευρώ και το νέο μηνιαίο στα 400 ευρώ.

Στο βασικό ποσό θα πρέπει να προσθέσει κανείς και 10% προσαύξηση -δηλαδή επιπλέον 40 ευρώ (από 36 σήμερα)- για κάθε προστατευόμενο μέλος. Μαζί με το επίδομα ανεργίας αυξάνονται συνολικά 24 επιδόματα και παροχές.

Για παράδειγμα, η ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας αυξάνεται από τα 586,08 ευρώ στα 650 ευρώ. Επίσης αυξάνονται:

 • Ειδικό βοήθημα έπειτα από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα ανέργων: από 215,85 φτάνει στα 240 ευρώ.
 • Ειδικό βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας: από 215,85 φτάνει στα 240 ευρώ.
 • Ειδικό βοήθημα λήξης ανεργίας: από 187 ευρώ φτάνει στα 207 ευρώ.
 • Ειδικό βοήθημα λόγω επίσχεσης εργασίας ή διακοπής εργασιών: από 287,8 ευρώ φτάνει στα 319,4 ευρώ.
 • Ειδικό εποχικό βοήθημα: Οι οικοδόμοι εισπράττουν 678 ευρώ και από τον Φλεβάρη 752 ευρώ. Οι δασεργάτες – ρητινοσυλλέκτες, καπνεργάτες, μισθωτοί ναυπηγ/κής ζώνης κ.ά. λαμβάνουν 641,41 ευρώ και από τον Φλεβάρη 712 ευρώ. Οι μισθωτοί τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου δικαιούνται 458,15 ευρώ σήμερα και 508 ευρώ από τον Φλεβάρη.

Ανεξόφλητες αποδοχές λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη. Καταβάλλονται έως 3 μισθοί. Για εργαζόμενους που δεν διέπονται από κλαδική σύμβαση καταβάλλονται έως 3 κατώτατοι μισθοί, δηλαδή 1.950 ευρώ από 1.758 ευρώ. Προγράμματα απασχόλησης. Οι αμοιβές των Κοινωφελών Προγραμμάτων αναμένεται να διαμορφωθούν στα 546 ευρώ (νέος καθαρός μισθός) από 495 ευρώ σήμερα. Ταυτόχρονα αναμένεται να αυξηθούν και τα ανώτατα όρια επιδοτήσεων στα προγράμματα απασχόλησης.

Επίσης αυξάνονται τα επιδόματα μακροχρόνια ανέργων, διαθεσιμότητας, ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ, μαθητείας, πρακτικής άσκησης φοιτητών σχολών τουριστικής εκπαίδευσης, η ειδική επιδότηση εκδοροσφαγέων, η ειδική συμπληρωματική παροχή ανεργίας φορτοεκφορτωτών, η επιδότηση λόγω ανεργίας των ξεναγών, η επιδότηση λόγω ανεργίας αδελφών νοσοκόμων, το βοήθημα ανεργίας των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολούμενων (ΟΑΕΕ – ΕΤΑΑ), το επίδομα άδειας συμμετοχής σε εξετάσεις για σπουδαστές, φοιτητές, μαθητές που είναι εργαζόμενοι.

Από τον νέο κατώτατο μισθό επηρεάζονται και οι κατώτατες εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ και ΕΟΠΥΥ των μη μισθωτών (πρ. ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΟΓΑ). Όπως εξηγεί ο δικηγόρος Διονύσης Ρίζος, το νέο κατώτατο όριο εισοδήματος υπολογισμού εισφορών θα είναι τα 7.800 ευρώ τον χρόνο και το ανώτατο τα 78.000 ευρώ.

Επομένως οι κατώτατες εισφορές διαμορφώνονται ως εξής:

 • 130€ / μήνα για την κύρια σύνταξη (από 117 σήμερα)
 • 45,17€ / μήνα για την υγειονομική περίθαλψη (από 40,73 σήμερα) ‣45,5€ / μήνα για την επικουρική σύνταξη*
 • 26€ / μήνα για το εφάπαξ*

*Αφορά τους υπόχρεους σε καταβολή εισφορών επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ