Αναλυτικός οδηγός: Πώς θα διεκδικήσετε τα αναδροµικά µε 7 κινήσεις

Τελευταία Ενημέρωση
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Πλήρης οδικός χάρτης για το πώς θα συµπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση 18 κατηγορίες συνταξιούχων προς όλα τα πρώην Ταµεία κύριας και επικουρικής

Με επτά απλά βήµατα µπορούν οι παλαιοί συνταξιούχοι να συµπληρώσουν και να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση στον ΕΦΚΑ για τις µειώσεις του 2012 που έχουν κριθεί αντισυνταγµατικές. Η αίτηση είναι προσβάσιµη από την πλατφόρµα του Ενιαίου Φορέα (www.efka.gov.gr) και απαιτεί χρήση των κλειδαρίθµων του Taxisnet, του ΑΜΚΑ και του ΑΦΜ. Το «Συντάξεις και Ασφάλιση» δηµοσιεύει σήµερα έναν πλήρη «οδικό χάρτη» µε όλες τις λεπτοµέρειες για το πώς θα υποβάλουν αίτηση 18 κατηγορίες συνταξιούχων προς όλα τα πρώην Ταµεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης. 

Υπενθυµίζεται πως οι αιτήσεις αφορούν τις µειώσεις του 2012, οι οποίες κρίθηκαν αντισυνταγµατικές από το ΣτΕ το 2015 µε τις αποφάσεις 2287-2288. Σύµφωνα µε το υπουργείο Εργασίας, όλες οι ηλεκτρονικές αιτήσεις λαµβάνουν αριθµό ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου. «∆εν πρόκειται ούτε για προτροπή ούτε για αποτροπή. Είναι απλώς ένας τρόπος γρήγορης και σύγχρονης εξυπηρέτησης του κόσµου» σηµειώνουν πηγές του υπουργείου.

Ενδεικτικό είναι πως κάθε ώρα υποβάλλονται πάνω από 700 αιτήσεις κατά µέσο όρο και κάθε ηµέρα πάνω από 18.000 αιτήσεις. Μέχρι χθες είχαν υποβληθεί 163.000 αιτήσεις, ενώ µόνο στο πρώτο 24ωρο υποβλήθηκαν περισσότερες από 40.000 αιτήσεις.

Η απόφαση του 2015

Υπενθυµίζεται πάντως πως η απόφαση-πιλότος του ΣτΕ το 2015 απέκλεισε από τα αναδροµικά όσους δεν είχαν υποβάλει έως τότε ήδη αγωγή. Και όπως σηµειώνουν κύκλοι του υπουργείου Εργασίας, «το κράτος έχει πλήρως συµµορφωθεί µε την απόφαση του ΣτΕ και µε το Σύνταγµα µέσω του νόµου 4387 του 2016».

Η υποβολή αίτησης προς τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ θεωρείται όχληση και διακόπτει την παραγραφή των αξιώσεων. Για τους πρώην φορείς κοινωνικής ασφάλισης η παραγραφή αξιώσεων είναι 5ετής. Αν απαντηθεί η αίτηση, τότε η νέα παραγραφή ξεκινά από την ηµεροµηνία που ο συνταξιούχος έλαβε γνώση της απάντησης. Αν το Ταµείο δεν απαντήσει εντός 6µήνου, τεκµαίρεται σιωπηρή άρνηση της αξίωσης. Αίτηση διακοπής παραγραφής µπορεί να υποβληθεί µόνο µία φορά. Για τους συνταξιούχους του ∆ηµοσίου η παραγραφή είναι διετής και όχι πενταετής. Μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης οι ενδιαφερόµενοι συνταξιούχοι θα έχουν τον απαραίτητο χρόνο να αποφασίσουν για τη σωστή ενέργεια, όταν θα υπάρχουν στο τραπέζι όλα τα δεδοµένα, όπως για παράδειγµα η επικείµενη απόφαση του ΣτΕ για τον νόµο Κατρούγκαλου.

Το κείµενο της αίτησης

Η είσοδος στην ηλεκτρονική αίτηση πραγµατοποιείται από την αρχική σελίδα του ΕΦΚΑ και τις υπηρεσίες για συνταξιούχους. Το βασικό κείµενο της αίτησης αναγράφει: «Παρακαλώ να µην εφαρµοστούν οι µειώσεις που έχουν καθοριστεί µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 4051/2012 και του άρθρου πρώτου παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ. 5 και υποπαρ. ΙΑ. 6 του Ν. 4093/2012 στην κύρια και την επικουρική σύνταξη που λαµβάνω από τους ακόλουθους τ. φορείς». Τα βήµατα που απαιτούνται για τη συµπλήρωση είναι τα εξής:

 1. Μεταφορά στο περιβάλλον της ΑΑ∆Ε – πληκτρολογείτε τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet. 
 2. Μεταφορά εκ νέου στην εφαρµογή του ΕΦΚΑ – πληκτρολογείτε τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ σας. Εφόσον αυτοί ανταποκρίνονται σε ασφαλισµένο του ΕΦΚΑ, η είσοδος επιτρέπεται.
 3. Τα βασικά στοιχεία σας έχουν ήδη συµπληρωθεί αυτόµατα και αντλούνται από το Μητρώο Ασφαλισµένων του ΕΦΚΑ. Αν ο Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας ή τα στοιχεία επικοινωνίας σας έχουν µεταβληθεί, µπορείτε να τα αλλάξετε. Εάν διορθώνετε την αίτησή σας, η φόρµα έχει τα στοιχεία που υποβάλατε κατά την τελευταία αποθήκευση. 
 4. Για την υποβολή αίτησης προς τον ΕΦΚΑ, συµπληρώνετε την Περιφερειακή Υπηρεσία του ΕΦΚΑ, στην οποία απευθύνετε την αίτησή σας και τον Αριθµό Μητρώου σας. Η εφαρµογή έχει προσυµπληρώσει τους αριθµούς µητρώου σας. Αν θέλετε να απευθύνετε την αίτησή σας σε περισσότερες υπηρεσίες, θα πρέπει να συµπληρώσετε τα κατάλληλα ζεύγη Περιφερειακής Υπηρεσίας και Αριθµού Μητρώου από τις λίστες επιλογής. Αν δεν βρείτε τον αριθµό µητρώου σας στη λίστα, µπορείτε να τον πληκτρολογήσετε. 
 5. Για την υποβολή αίτησης προς το ΕΤΕΑΕΠ, θα πρέπει να επιλέξετε τους Τοµείς Επικουρικής Ασφάλισης, στους οποίους απευθύνετε την αίτησή σας από λίστα επιλογής.
 6. Η αίτηση διαθέτει επίσης πεδίο ελεύθερου κειµένου, για ό,τι άλλο επιθυµείτε να συµπληρώσετε στην αίτησή σας.
 7. Για την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να κάνετε κλικ στο κουµπί Αποστολή αίτησης 
   
  untitled.jpg

Οι αιτήσεις και τα βήµατα ανά Ταµείο

Το «Συντάξεις και Ασφάλιση» δηµοσιεύει σήµερα έναν πλήρη οδικό χάρτη µε όλες τις λεπτοµέρειες για το πώς πρέπει να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση στον ΕΦΚΑ 18 κατηγορίες συνταξιούχων από όλα τα πρώην Ταµεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Η ηλεκτρονική αίτηση έχει διαφορετικά πεδία για τις κύριες και διαφορετικά για τις επικουρικές συντάξεις, ενώ υπάρχει και πεδίο ελεύθερου κειµένου για παρατηρήσεις και επισηµάνσεις. 
ΙΚΑ 

 1. Συνταξιούχοι µισθωτοί ΙΚΑ µε άθροισµα κύριας και επικουρικής το 2012 πάνω από 1.000 ευρώ: Επιλέγουν στο πεδίο Α1 την Περιφερειακή Υπηρεσία του πρ. ΙΚΑ στην οποία ανήκουν και τον αριθµό µητρώου τους. Αν δεν υπάρχει ο σωστός Αριθµός Μητρώου στην προσυµπληρωµένη λίστα, τον πληκτρολογούν στο ελεύθερο πεδίο. Τι ζητούν: Μη εφαρµογή των µειώσεων που εκπορεύονται από τις διατάξεις του πρώτου άρθρου, παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ. 5 και υποπαρ. ΙΑ. 6 του Ν. 4093/2012: α) Ολοκληρωτική κατάργηση δώρων. β) Μειώσεις 5%-20% στο εισόδηµα από συντάξεις.
 2. Συνταξιούχοι µισθωτοί ΙΚΑ, µε µηνιαία κύρια σύνταξη το 2012 πάνω από 1.300 ευρώ µεικτά: Επιλέγουν στο πεδίο Α1 την Περιφερειακή Υπηρεσία του πρώην ΙΚΑ στην οποία ανήκουν και τον αριθµό µητρώου τους. Αν δεν υπάρχει ο σωστός Αριθµός Μητρώου στην προσυµπληρωµένη λίστα, τον πληκτρολογούν στο ελεύθερο πεδίο. Τι ζητούν: Μη εφαρµογή των µειώσεων που εκπορεύονται από τις διατάξεις του πρώτου άρθρου, παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ. 5 και υποπαρ. ΙΑ. 6 του Ν. 4093/2012 και του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 4051/2012: α) Ολοκληρωτική κατάργηση δώρων. β) Μειώσεις 5%-20% στο εισόδηµα από συντάξεις. γ) Μείωση 12% στο τµήµα της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ. 
 3. Συνταξιούχοι µισθωτοί ΙΚΑ, άνω των 60 ετών, µε άθροισµα κύριας και επικουρικής κάτω από 1.000 ευρώ το 2012: Επιλέγουν στο πεδίο Α1 την Περιφερειακή Υπηρεσία του πρώην ΙΚΑ στην οποία ανήκουν και τον αριθµό µητρώου τους. Αν δεν υπάρχει ο σωστός Αριθµός Μητρώου στην προσυµπληρωµένη λίστα, τον πληκτρολογούν στο ελεύθερο πεδίο.Τι ζητούν: Μη εφαρµογή των µειώσεων που εκπορεύονται από τις διατάξεις του πρώτου άρθρου, παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ. 6 του Ν. 4093/2012: α) Ολοκληρωτική κατάργηση των δώρων. ∆ΕΚΟ – ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
 4. Συνταξιούχοι υπάλληλοι σε ∆ΕΚΟ - Τράπεζες, µε άθροισµα κύριας και επικουρικής το 2012 πάνω από 1.000 ευρώ: Επιλέγουν στο πεδίο Α1 την Περιφερειακή Υπηρεσία του πρώην ΙΚΑ, στην οποία ανήκουν και τον αριθµό µητρώου τους. Αν δεν υπάρχει ο σωστός Αριθµός Μητρώου στην προσυµπληρωµένη λίστα, τον πληκτρολογούν στο ελεύθερο πεδίο.Τι ζητούν: Μη εφαρµογή των µειώσεων που εκπορεύονται από τις διατάξεις του πρώτου άρθρου, παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ. 5 και υποπαρ. ΙΑ. 6 του Ν. 4093/2012: α) Ολοκληρωτική κατάργηση δώρων. β) Μειώσεις 5%-20% στο εισόδηµα από συντάξεις. 5
 5. Συνταξιούχοι υπάλληλοι ∆ΕΚΟ – Τραπεζών µε µηνιαία κύρια σύνταξη το 2012 πάνω από 1.300 ευρώ µεικτά: Επιλέγουν στο πεδίο Α1 την Περιφερειακή Υπηρεσία του πρώην ΙΚΑ, στην οποία ανήκουν και τον αριθµό µητρώου τους. Αν δεν υπάρχει ο σωστός Αριθµός Μητρώου στην προσυµπληρωµένη λίστα, τον πληκτρολογούν στο ελεύθερο πεδίο.Τι ζητούν: Μη εφαρµογή των µειώσεων που εκπορεύονται από τις διατάξεις του πρώτου άρθρου, παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ. 5 και υποπαρ. ΙΑ. 6 του Ν. 4093/2012 και του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 4051/2012: α) Ολοκληρωτική κατάργηση δώρων. β) Μειώσεις 5%-20% στο εισόδηµα από συντάξεις. γ) Μείωση 12% στο τµήµα της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ.
 6. ΟΑΕΕ Συνταξιούχοι ελεύθεροι επαγγελµατίες - έµποροι (ΤΑΕ/ΤΕΒΕ), αυτοκινητιστές (ΤΣΑ) κ.λπ. του πρ. ΟΑΕΕ, µε άθροισµα κύριας και επικουρικής το 2012 πάνω από 1.000 ευρώ: Επιλέγουν στο πεδίο Α1 την Περιφερειακή Υπηρεσία του πρώην ΟΑΕΕ στην οποία ανήκουν και τον αριθµό µητρώου τους. Αν δεν υπάρχει ο σωστός Αριθµός Μητρώου στην προσυµπληρωµένη λίστα, τον πληκτρολογούν στο ελεύθερο πεδίο. Τι ζητούν: Μη εφαρµογή των µειώσεων που εκπορεύονται από τις διατάξεις του πρώτου άρθρου, παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ. 5 και υποπαρ. ΙΑ. 6 του Ν. 4093/2012: α) Ολοκληρωτική κατάργηση δώρων β) Μειώσεις 5%-20% στο εισόδηµα από συντάξεις.
 7. Συνταξιούχοι ελεύθεροι επαγγελµατίες - έµποροι (ΤΑΕ/ΤΕΒΕ), αυτοκινητιστές (ΤΣΑ) κ.λπ. του πρ. ΟΑΕΕ, µε µηνιαία κύρια σύνταξη το 2012 πάνω από 1.300 ευρώ µεικτά: Επιλέγουν στο πεδίο Α1 την Περιφερειακή Υπηρεσία του πρώην ΟΑΕΕ στην οποία ανήκουν και τον αριθµό µητρώου τους. Αν δεν υπάρχει ο σωστός Αριθµός Μητρώου στην προσυµπληρωµένη λίστα, τον πληκτρολογούν στο πεδίο που βρίσκεται δεξιά.
  Τι ζητούν: Μη εφαρµογή των µειώσεων που εκπορεύονται από τις διατάξεις του πρώτου άρθρου, παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.5 και υποπαρ. ΙΑ. 6 του Ν. 4093/2012 και του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 4051/2012: α) Ολοκληρωτική κατάργηση δώρων. β) Μειώσεις 5%-20% στο εισόδηµα από συντάξεις. γ) Μείωση 12% στο τµήµα της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ.
 8. Συνταξιούχοι ελεύθεροι επαγγελµατίες - έµποροι (ΤΑΕ/ΤΕΒΕ), αυτοκινητιστές (ΤΣΑ) κλπ. του πρ. ΟΑΕΕ, άνω των 60 ετών, µε άθροισµα κύριας και επικουρικής κάτω από 1.000 ευρώ το 2012: Επιλέγουν στο πεδίο Α1 την Περιφερειακή Υπηρεσία του πρώην ΟΑΕΕ στην οποία ανήκουν και τον αριθµό µητρώου τους. Αν δεν υπάρχει ο σωστός Αριθµός Μητρώου στην προσυµπληρωµένη λίστα, τον πληκτρολογούν στο ελεύθερο πεδίο.
  Τι ζητούν: Μη εφαρµογή των µειώσεων που εκπορεύονται από τις διατάξεις του πρώτου άρθρου, παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ. 6 του N. 4093/2012: 
  α) Ολοκληρωτική κατάργηση των δώρων.
 9. ΝΑΤ Συνταξιούχοι ναυτικοί του πρ. ΝΑΤ, µε άθροισµα κύριας και επικουρικής το 2012 πάνω από 1.000 ευρώ: Επιλέγουν στο πεδίο Α1 την Περιφερειακή Υπηρεσία του πρώην ΝΑΤ, στην οποία ανήκουν και τον αριθµό µητρώου τους. Αν δεν υπάρχει ο σωστός Αριθµός Μητρώου στην προσυµπληρωµένη λίστα, τον πληκτρολογούν στο ελεύθερο πεδίο.
  Τι ζητούν: Μη εφαρµογή των µειώσεων που εκπορεύονται από τις διατάξεις του πρώτου άρθρου, παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ. 5 και υποπαρ. ΙΑ. 6 του Ν. 4093/2012: α) Ολοκληρωτική κατάργηση δώρων. β) Μειώσεις 5%-20% στο εισόδηµα από συντάξεις.
 10. Συνταξιούχοι ναυτικοί του πρ. ΝΑΤ, µε µηνιαία κύρια σύνταξη 
  το 2012 πάνω από 1.300 ευρώ: Επιλέγουν στο πεδίο Α1 την Περιφερειακή Υπηρεσία του πρώην ΝΑΤ, στην οποία ανήκουν και τον αριθµό µητρώου τους. Αν δεν υπάρχει ο σωστός Αριθµός Μητρώου στην προσυµπληρωµένη λίστα, τον πληκτρολογούν στο ελεύθερο πεδίο. Τι ζητούν: Μη εφαρµογή των µειώσεων που εκπορεύονται από τις διατάξεις του πρώτου άρθρου, παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ. 5 και υποπαρ. ΙΑ. 6 του Ν. 4093/2012 και του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 4051/2012: α) Ολοκληρωτική κατάργηση δώρων. β) Μειώσεις 5%-20% στο εισόδηµα από συντάξεις. γ) Μείωση 12% στο τµήµα της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ. 
 11. ΟΓΑ Συνταξιούχοι αγρότες του πρ. ΟΓΑ: Συµπληρώνουν στο πεδίο Α1 (επιλέγουν από τη λίστα) την Περιφερειακή Υπηρεσία του πρώην ΟΓΑ στην οποία ανήκουν και τον αριθµό µητρώου τους. Αν δεν υπάρχει ο σωστός Αριθµός Μητρώου στην προσυµπληρωµένη λίστα, τον πληκτρολογούν στο ελεύθερο πεδίο.
  Τι ζητούν: Μη εφαρµογή των µειώσεων που εκπορεύονται από τις διατάξεις του πρώτου άρθρου, παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ. 6 του Ν. 4093/2012: α) Ολοκληρωτική κατάργηση των δώρων.
 12. ΔΗΜΟΣΙΟ Συνταξιούχοι δηµόσιοι υπάλληλοι, µε άθροισµα κύριας, επικουρικής και µερίσµατος ΜΤΠΥ το 2012 πάνω από 1.000 ευρώ: Επιλέγουν στο πεδίο Α1 το Γενικό Λογιστήριο και τον αριθµό µητρώου τους. Αν δεν υπάρχει ο σωστός Αριθµός Μητρώου στην προσυµπληρωµένη λίστα, τον πληκτρολογούν στο ελεύθερο πεδίο.Τι ζητούν: Μη εφαρµογή των µειώσεων που εκπορεύονται από τις διατάξεις του πρώτου άρθρου, παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ. 5 και υποπαρ. ΙΑ. 6 του Ν. 4093/2012: α) Ολοκληρωτική κατάργηση δώρων. β) Μειώσεις 5%-20% στο εισόδηµα από συντάξεις.
 13. Συνταξιούχοι δηµόσιοι υπάλληλοι, µε µεικτή µηνιαία κύρια σύνταξη το 2012 πάνω από 1.300 ευρώ: Επιλέγουν στο πεδίο Α1 το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και τον αριθµό µητρώου τους. Αν δεν υπάρχει ο σωστός Αριθµός Μητρώου στην προσυµπληρωµένη λίστα, τον πληκτρολογούν στο ελεύθερο πεδίο Τι ζητούν: Μη εφαρµογή των µειώσεων που εκπορεύονται από τις διατάξεις του πρώτου άρθρου, παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ. 5 και υποπαρ. ΙΑ. 6 του Ν. 4093/2012 και του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 4051/2012: α) Ολοκληρωτική κατάργηση δώρων. β) Μειώσεις 5%-20% στο εισόδηµα από συντάξεις. γ) Μείωση 12% στο τµήµα της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ.
   

  gerontia.jpg  Ποιο πεδίο συµπληρώνουν για τις επικουρικές

 14. ΕΤΑΑ – Επιστήµονες 14 Συνταξιούχοι µηχανικοί, εργολήπτες, υγειονοµικοί, δικηγόροι, ασφαλισµένοι στο πρ. ΕΤΑΑ, µε άθροισµα κύριας και επικουρικής το 2012 πάνω από 1.000 ευρώ: Επιλέγουν στο πεδίο Α1 την Περιφερειακή Υπηρεσία του πρώην ΕΤΑΑ στην οποία ανήκουν και τον αριθµό µητρώου τους. Αν δεν υπάρχει ο σωστός Αριθµός Μητρώου στην προσυµπληρωµένη λίστα, τον πληκτρολογούν στο ελεύθερο πεδίο. Τι ζητούν: Μη εφαρµογή των µειώσεων που εκπορεύονται από τις διατάξεις του πρώτου άρθρου, παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ. 5 και υποπαρ. ΙΑ. 6 του Ν. 4093/2012: α) Ολοκληρωτική κατάργηση δώρων. β) Μειώσεις 5%-20% στο εισόδηµα από συντάξεις.
 15. Συνταξιούχοι µηχανικοί, εργολήπτες, υγειονοµικοί, δικηγόροι, ασφαλισµένοι στο πρ. ΕΤΑΑ, µε µεικτή µηνιαία κύρια σύνταξη το 2012 πάνω από 1.300 ευρώ: Επιλέγουν στο πεδίο Α1 την Περιφερειακή Υπηρεσία του πρώην ΕΤΑΑ στην οποία ανήκουν και τον αριθµό µητρώου τους. Αν δεν υπάρχει ο σωστός Αριθµός Μητρώου στην προσυµπληρωµένη λίστα, τον πληκτρολογούν στο ελεύθερο πεδίο. Τι ζητούν: Μη εφαρµογή των µειώσεων που εκπορεύονται από τις διατάξεις του πρώτου άρθρου, παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ. 5 και υποπαρ. ΙΑ. 6 του Ν. 4093/2012 και του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 4051/2012: α) Ολοκληρωτική κατάργηση δώρων. β) Μειώσεις 5%-20% στο εισόδηµα από  συντάξεις. γ) Μείωση 12% στο τµήµα της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ.
 16. ΙΚΑ - ΟΑΕΕ Συνταξιούχοι µισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελµατίες των πρ. ΙΚΑ και ΟΑΕΕ µε άθροισµα κύριων και επικουρικών πάνω από 1.000 ευρώ: Επιλέγουν στο πεδίο Α1 την Περιφερειακή Υπηρεσία του πρώην ΙΚΑ στην οποία ανήκουν και τον αριθµό µητρώου τους. Ακολούθως επιλέγουν στο ίδιο πεδίο την Περιφερειακή Υπηρεσία του πρώην ΟΑΕΕ στην οποία ανήκουν και τον αριθµό µητρώου τους. Αν δεν υπάρχουν οι σωστοί Αριθµοί Μητρώου στην προσυµπληρωµένη λίστα, τους πληκτρολογούν στο ελεύθερο πεδίο. Τι ζητούν: Μη εφαρµογή των µειώσεων που εκπορεύονται από τις διατάξεις του πρώτου άρθρου, παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ. 5 και υποπαρ. ΙΑ. 6 του Ν. 4093/2012: α) Ολοκληρωτική κατάργηση δώρων. β) Μειώσεις 5%-20% στο εισόδηµα από συντάξεις.
 17. ΕΤΑΑ - ∆ηµόσιο Συνταξιούχοι πρώην αυτοαπασχολούµενοι και δηµόσιοι υπάλληλοι των πρ. ΕΤΑΑ και ∆ηµοσίου µε άθροισµα κύριας και επικουρικής πάνω από 1.000 ευρώ το 2012: Επιλέγουν στο πεδίο Α1 το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και τον αριθµό µητρώου τους. Ακολούθως συµπληρώνουν στο ίδιο πεδίο Α1 την Περιφερειακή Υπηρεσία του πρώην ΕΤΑΑ στην οποία ανήκουν και τον αριθµό µητρώου τους. Αν δεν υπάρχουν οι σωστοί αριθµοί µητρώου στην προσυµπληρωµένη λίστα, τους πληκτρολογούν στο ελεύθερο πεδίο. Τι ζητούν: Μη εφαρµογή των µειώσεων που εκπορεύονται από τις διατάξεις του πρώτου άρθρου, παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ. 5 και υποπαρ. ΙΑ. 6 του Ν. 4093/2012: α) Ολοκληρωτική κατάργηση δώρων β) Μειώσεις 5%-20% στο εισόδηµα από συντάξεις.
 18. Συνταξιούχοι πρώην αυτοαπασχολούµενοι και δηµόσιοι υπάλληλοι των πρ. ΕΤΑΑ και ∆ηµοσίου µε µία ή δύο µηνιαίες µεικτές κύριες συντάξεις πάνω από 1.300 ευρώ το 2012: Επιλέγουν στο πεδίο Α1 το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και τον αριθµό µητρώου τους. Ακολούθως συµπληρώνουν στο ίδιο πεδίο Α1 την Περιφερειακή Υπηρεσία του πρώην ΕΤΑΑ στην οποία ανήκουν και τον αριθµό µητρώου τους. Αν δεν υπάρχουν οι σωστοί αριθµοί µητρώου στην προσυµπληρωµένη λίστα, τους πληκτρολογούν στο ελεύθερο πεδίο. Τι ζητούν: Μη εφαρµογή των µειώσεων που εκπορεύονται από τις διατάξεις του πρώτου άρθρου, παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ. 5 και υποπαρ. ΙΑ. 6 του Ν. 4093/2012 και του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 4051/2012: α) Ολοκληρωτική κατάργηση δώρων. β) Μειώσεις 5%-20% στο εισόδηµα από συντάξεις. γ) Μείωση 12% στο τµήµα της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ. 

Επικουρικές

Το πεδίο Α2 συµπληρώνεται αντιστοίχως µε το πεδίο Α1, αλλά απευθύνεται προς το ΕΤΕΑΕΠ και αφορά τις επικουρικές συντάξεις. Το πεδίο Α2 αφορά όλους τους συνταξιούχους που έχουν επικουρική σύνταξη, δηλαδή:

 • Μισθωτούς ΙΚΑ (ΕΤΕΑΜ)
 • ∆ηµοσίους υπάλληλους (ΤΕΑ∆Υ)
 • Πρώην εργαζοµένους σε ∆ΕΚΟ - Τράπεζες
 • Ναυτικούς
 • Μηχανικούς
 • ∆ικηγόρους
 • Υγειονοµικούς
 • ∆ηµοτικούς υπάλληλους
 • Αρτοποιούς
 • Πρατηριούχους υγρών καυσίµων
 • Ενστόλους στα Σώµατα Ασφαλείας (αστυνοµικοί, πυροσβέστες)

Οι ενδιαφερόµενοι επιλέγουν στο πεδίο Α2 το πρώην επικουρικό Ταµείο τους (δεν απαιτείται αριθµός µητρώου). Τι ζητούν: Μη εφαρµογή των µειώσεων που εκπορεύονται από τις διατάξεις του πρώτου άρθρου, παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.5 και υποπαρ. ΙΑ. 6 του Ν. 4093/2012 και του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 4051/2012: α) Mειώσεις των επικουρικών έως 250 ευρώ κατά 10%. Μειώσεις επικουρικών 250-300 ευρώ κατά 15%. Μειώσεις επικουρικών από 300 ευρώ και άνω κατά 20%. Για τη µείωση έχει ληφθεί υπόψη το ποσό της καταβλητέας την 1.1.2012 επικουρικής σύνταξης. β) Kατάργηση των δώρων στην επικουρική

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ