εφορία, φορολογούμενοι
(EUROKINISSI/ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ)

ΕΦΚΑ: Μείωση-ανάσα έως και 33% για 250.000 επαγγελµατίες

Τελευταία Ενημέρωση
Το νοµοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας περιλαµβάνει έξι ευνοϊκές ρυθµίσεις που ρίχνουν τα ασφάλιστρα κύριας, επικουρικής και εφάπαξ παροχών

Από 200 έως 4.690 ευρώ κυµαίνεται το ετήσιο όφελος για 250.000 ελεύθερους επαγγελµατίες, αυτοαπασχολούµενους και αγρότες από τις νέες εισφορές ΕΦΚΑ που έρχονται το 2019.

Το  νοµοσχέδιο-σκούπα του υπουργείου Εργασίας που κατατίθεται εντός της εβδοµάδας στη Βουλή περιλαµβάνει σειρά διατάξεων που αναπροσαρµόζουν συνολικά το σύστηµα ασφαλιστικών εισφορών για τους µη µισθωτούς. Στόχος είναι οι ευνοϊκές ρυθµίσεις που ρίχνουν τα ασφάλιστρα κύριας, επικουρικής και εφάπαξ παροχών να έχουν ψηφιστεί έως τις 14 Νοεµβρίου.

Οι νέες εισφορές θα κάνουν πρεµιέρα µε τα ειδοποιητήρια ΕΦΚΑ του Ιανουαρίου 2019, τα οποία θα εµφανιστούν τον Φλεβάρη και θα είναι πληρωτέα έως το τέλος Φεβρουαρίου.

Αναλυτικά, οι ρυθµίσεις που έρχονται εντός της εβδοµάδας στο Κοινοβούλιο είναι: 

  1. Μείωση εισφορών για ελεύθερους επαγγελµατίες. Η διάταξη επεµβαίνει στο άρθρο 39 του νόµου Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016) αλλάζοντας το βασικό ασφάλιστρο της κύριας σύνταξης από 20% σε 13,33% επί του ασφαλιστέου εισοδήµατος. Πρόκειται για σηµαντική µεταρρύθµιση που ακουµπά στην καρδιά του νέου συστήµατος εισφορών για τους µη µισθωτούς. Η επερχόµενη ρύθµιση «ψαλιδίζει» το ασφάλιστρο υπέρ ΕΦΚΑ των µη µισθωτών κατά 6,67 ποσοστιαίες µονάδες, δηλαδή κατά 33,3%. Ταυτόχρονα διατηρείται η σηµερινή ελάχιστη βάση υπολογισµού της εισφοράς στο 20% επί του κατώτατου µισθού. Αυτό σηµαίνει πως η ρύθµιση ακουµπά ελεύθερους επαγγελµατίες και αυτοαπασχολούµενους µε ετήσιο καθαρό φορολογητέο εισόδηµα πάνω από 7.032 ευρώ. Εφόσον αυξηθεί ο κατώτατος µισθός από τον Ιανουάριο του 2019, αντίστοιχα θα αναπροσαρµοστεί και η ελάχιστη βάση της κατώτατης εισφοράς, οπότε η ελάφρυνση θα ξεκινά από ετήσια εισοδήµατα της τάξης των 7.500 ευρώ περίπου. Με τη ρύθµιση αυτή οι  ελεύθεροι επαγγελµατίες του πρώην ΟΑΕΕ κερδίζουν ετησίως από 200 ευρώ έως και 4.690 ευρώ από την εισφορά της σύνταξης, δηλαδή ποσοστιαία από 12,45% έως και 33,35%. Αν συµπεριληφθεί και η εισφορά Υγείας, που παραµένει αµετάβλητη στο 6,95%, τότε η ωφέλεια πέφτει ποσοστιαία στο 25% για τους προερχόµενους από τον πρώην ΟΑΕΕ. Η γενική ελάχιστη εισφορά θα συνεχίσει να υπολογίζεται στο 20% του κατώτατου µισθού. ∆ιευρύνεται έτσι το πλήθος όσων «πέφτουν» στο κατώτατο όριο και δηµιουργείται µια επιπλέον ζώνη αυτοαπασχολούµενων που θα µπορούν να είναι ενήµεροι µε την κατώτατη εισφορά. Πρόκειται για όσους δηλώνουν ετήσιο εισόδηµα από 7.032 ευρώ έως και 10.500 ευρώ (ή 11.500 ευρώ περίπου λόγω και της αύξησης του κατώτατου µισθού). Συνεπώς, όσοι δηλώνουν εισόδηµα έως και 10.500 ευρώ τον χρόνο (880 ευρώ τον µήνα) θα πληρώσουν εισφορά για σύνταξη κοντά στα 117,2 ευρώ τον µήνα. Υπενθυµίζεται πως από το 2019 βάση υπολογισµού θα είναι το 100% του καθαρού εισοδήµατος συν τις καταβλητέες εισφορές του προηγούµενου έτους. 
  2. Μείωση των µεταβατικών ασφαλίστρων έρχεται και για τους νέους επιστήµονες που έχουν έως 5 έτη δραστηριότητας. Η διάταξη προσθέτει άρθρο στον νόµο Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016) ώστε το ασφάλιστρο κύριας σύνταξης των νέων επιστηµόνων µε δραστηριότητα έως 5 έτη να πέσει στο 13,3% έναντι 14% την πρώτη 2ετία και 17% την επόµενη 3ετία. Ταυτόχρονα, στο ίδιο άρθρο  προβλέπεται η διατήρηση για την ελάχιστη εισφορά της υπερκατώτατης βάσης υπολογισµού στο 70% του κατώτατου µισθού (σήµερα 410 ευρώ). ∆ηλαδή, όλοι οι νέοι επιστήµονες µε ετήσιο εισόδηµα έως 5.000 ευρώ περίπου θα καταβάλουν την κατώτατη εισφορά για σύνταξη στα 57 ευρώ (συν 6,95%, δηλαδή περίπου 30 ευρώ, για υγειονοµική περίθαλψη). Η διαφορά από την γενική ελάχιστη εισφορά θα συνιστά οφειλή.
  3. Μείωση εισφορών αγροτών. Η διάταξη επεµβαίνει στο άρθρο 40 του νόµου Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016) τροποποιώντας το άρθρο 2, ώστε το ασφάλιστρο κύριας σύνταξης των αγροτών του πρ. ΟΓΑ να ακολουθήσει νέα µεταβατική περίοδο, ώστε να συγκλίνει στο 13,3% και όχι στο 20%. Ετσι διαµορφώνεται πλέον ως εξής: το 2019 στο 12%, το 2020 στο 12,67%, το 2021 στο 13% και το 2022 στο 13,3%. Βάση υπολογισµού παραµένει το εισόδηµα, ενώ διατηρείται για την ελάχιστη εισφορά η υπερ-κατώτατη βάση. ∆ηλαδή η γενική ελάχιστη εισφορά θα συνεχίσει να υπολογίζεται επί του 70% του κατώτατου µισθού (σήµερα στα 65 ευρώ µε ελάχιστο τεκµαρτό στα 410 ευρώ) µε τα ποσοστά που ισχύουν σήµερα. Το ετήσιο όφελος ξεκινά από τα 195,96 ευρώ και φτάνει έως και τα 4.200 ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται το ασφάλιστρο της Υγείας (6,95%), που παραµένει σταθερό.
  4. Νέες εισφορές επικούρησης και εφάπαξ για περίπου 200.000 µη µισθωτούς. Οι δυο διατάξεις  επεµβαίνουν στα άρθρα 97 και 35 του νόµου Κατρούγκαλου (4387/2016). ∆εν αλλάζουν τα ποσοστά των ασφαλίστρων, αλλά αποσυνδέουν την εισφορά από το εισόδηµα. Εφαρµόζουν δηλαδή για όλους την ελάχιστη βάση υπολογισµού -το 100% του κατώτατου µισθού- ανεξαρτήτως ύψους εισοδήµατος. Αυτό σηµαίνει πως οι νέες εισφορές θα υπολογιστούν στο 7% και στο 4% του νέου κατώτατου µισθού. ∆ηλαδή θα είναι κοντά στα 43 ευρώ για την επικουρική και στα 25 ευρώ για το εφάπαξ. Το σύστηµα αυτό θα εφαρµοστεί αναδροµικά από 1ης Ιανουαρίου 2017, για να αποπληρωθούν και τα αναδροµικά των 24 µηνών που συσσωρεύονται σε 36 δόσεις. Αυτό σηµαίνει πως µηχανικοί και δικηγόροι θα πρέπει να πληρώνουν περί τα 111 ευρώ τον µήνα, ενώ γιατροί, υγειονοµικοί περί τα 40 ευρώ. Ειδικά για τους αρτοποιούς και βενζινοπώλες, των οποίων οι οφειλές ανατρέχουν αρκετά πριν το 2017, στο 2015 και το 2012, οι δόσεις αναµένεται να κυµανθούν από 48 έως 72.
  5. ∆ιατήρηση των κλιµακωτών εκπτώσεων 5%-50% ανάλογα µε το εισόδηµα, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 98 του νόµου Κατρούγκαλου για τη µεταβατική περίοδο έως και 31/12/2020, όπως εφαρµόζονται σήµερα, δηλαδή επί του αθροίσµατος εισφορών κύριας σύνταξης και Υγείας.
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ